> Život svatého Václava

Život svatého Václava

Život svatého Václava
Štěpán Šimek (ed.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012
 
Staročeská legenda zvaná
Život svatého Václava vznikla ve druhé polovině 14.  století překladem latinské
legendy Crescente religione cristiana, jež byla sepsána patrně v roce 1358 císařem
Karlem IV. Karlova latinská legenda je považována za vrcholné dílo naší středověké latinské
svatováclavské hagiografie. Její staročeský překlad se dochoval ve čtyřech verzích, nyní čtenářům
předkládáme text obsažený v rukopisném Pasionálu muzejním (uloženém v Knihovně Národního
muzea v Praze) z roku 1379. V roce 1878 pořídil jeho edici historik Josef
Emler, avšak v podobě zohledňující současný stav poznání staré češtiny vydáváme text
samostatně poprvé až nyní.
 
Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF A4 (ISBN 978-80-86496-56-6)

PDF A6 (ISBN 978-80-86496-56-6)

EPUB (ISBN 978-80-86496-57-3)