> Výbor ze starší české literatury

Výbor ze starší české literatury

Výbor ze starší české literatury
Alena M. Černá – Miroslav Boček – Irena Fuková – Barbora Hanzová – Martina Jamborová – Marek Janosik-Bielski – Jaroslava Pečírková – Andrea Svobodová – Štěpán Šimek – Kateřina Voleková – Pavlína Zápotocká
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2013
 

Výbor ze starší české literatury obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo
jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středověkou literaturu reprezentují
např. díla veršované lyriky, erbovní pověst o Bruncvíkovi, úryvky z biblické knihy
Genesis a z děl Tomáše ze Štítného i Jana Husa a ukázky z odborné
středověké literatury lékařské a právnické. Raný novověk je zastoupen mj. spisy zábavního
charakteru – cestopisem, satirami, kuchařkou atd.
 

Výbor ze starší české literatury stojí na počátku nového edičního projektu a je „
ochutnávkou“ z chystaných knih. Edičně jej připravilo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk
český AV ČR, v. v. i. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného
systému a obsahují nezbytný textověkritický komentář.
 
 
Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF A4 (ISBN 978-80-86496-73-3)

PDF A6 (ISBN 978-80-86496-73-3)

EPUB (ISBN 978-80-86496-74-0)