Solfernus

Solfernus
Barbora Hanzová
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2015
 
 

Čtenářům se poprvé dostává do rukou úplná edice památky nazvané
Solfernus, alternativně také
Život Adamóv. Staročeské zpracování památky založené na dosud neznámé latinské předloze se
dochovalo v rukopisech z 15. století, edice je založena na rukopisu uloženém
v Praze v Knihovně Národního muzea pod signaturou IV E 29. Česká literární
historie
Solferna řadí mezi duchovní, případně pekelné romány. V explicitu a dobových
komentářích se dočítáme, že jde o knížku kratochvilného a užitečného čtení k výstraze
křesťanským duším před chytrostí a zlostí ďábelskou; čtenář se v ní mohl srozumitelnou
cestou seznámit se stvořením světa i člověka a získat poučení o morálce,
teologických a právních otázkách. Zápletkou díla je spor padlých andělů s Bohem
o jejich místo v nebi. Dějově bohaté a výrazně dialogické dílo psané v pestrém
slohu obsahuje vyprávění o stvoření člověka a svržení andělů s nebe, o výpravě
padlých andělů do nebe, o životě Adama a Evy v ráji, na zemi a o jejich
pobytu v pekle.

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF
A4 (ISBN 978-80-86496-90-0)

PDF
A6 (ISBN 978-80-86496-90-0)

EPUB
(ISBN 978-80-86496-91-7)