> Řád korunování krále českého a královny

Řád korunování krále českého a královny

Řád korunování krále českého a královny
Martina Jamborová
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2013
 
Český korunovační řád je jednou z našich nejvýznamnějších historických i právních
památek. Byl pořízen na pokyn Karla IV., nejprve v latinském znění, a ještě za
života Karla IV. byl přeložen do češtiny. Z období do roku 1500 se český překlad
nazývaný později
Řád korunování krále českého a královny dochoval v pěti rukopisech, z nichž
tzv. litoměřický byl ve 20. století dlouhá desetiletí považován za nezvěstný. Při záměru
zpřístupnit současnému čtenáři jeden z dochovaných staročeských textů korunovačního řádu bylo
těžké se rozhodnout, kterému z rukopisů dát přednost. Poté, co byl překvapivě znovu nalezen
litoměřický rukopis, padla volba na znění korunovačního řádu z poslední třetiny
15. století zapsané v rukopisu Knihovny Biskupství litoměřického. Nepočítáme-li
různočtení z tohoto rukopisu (jak se ukázalo, ne zcela vyčerpávající) uvedené pod čarou
v Emlerově edici z roku 1878, vychází tento text poprvé.
 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:

 

PDF
A4 (ISBN 978-80-86496-71-9)

PDF
A6 (ISBN 978-80-86496-71-9)

EPUB (ISBN 978-80-86496-72-6)