ORATIO ET RATIO

ORATIO ET RATIO
Světla Čmejrková – Ivana Svobodová (eds.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005
 
Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause

Ke stažení v pdf.

 
 
 
 

OBSAH

 
Světla Čmejrková:
Předmluva

Bibliografie Jiřího Krause za léta 1964–2005 (Sestavily Jana Papcunová a Alena
Nejedlá)
Jaroslav Bartošek:
Moderace a moderátor
Ivana Bozděchová:
Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech
Marie Čechová:
Móda, nebo nákaza v řeči?
Alena M. Černá:
Pojmenování učence u mistra Vavřince
Anna Černá:
Made in Japan (O japanismech v češtině)
Světla Čmejrková:
Nechte jazyk svému osudu
František Daneš:
Jazyková terapie a verbální hygiena
Martin Havlík:
Kategorizační práce v kázáních
Milada Hirschová:
Konverzační implikatura jako nástroj zjišťování významu výpovědi
Zdeňka Hladká:
Kompoziční stereotypy a dopisové formule v současné korespondenci mládeže
Bohuslav Hoffmann:
Kázání v čase „postmoderních“ Zacheů (K rétorice a řečové kultuře Tomáše Halíka)
Jana Hoffmannová:
Operní dialogy o lásce a smrti
Eva Hošnová:
Funkce zájmen v právních komunikátech
Josef Hrbáček:
Text a promluva (komunikát) Terminologická poznámka
Milan Jelínek:
Výrazy předložkové povahy vyjadřující podnět nebo zřetel k čemu
Stanislava Kloferová:
K počátkům dialektologie na Moravě
Jan Králík:
České překlady operních titulů (K případu Růžového kavalíra)
Marie Krčmová:
Kultivovaná výslovnost současné češtiny
Patricie Kubáčková:
Dialogičnost narativně-biografického interview
Naděžda Kvítková:
Intertextualita v duchovních promluvách
Alena Macurová:
Co čteme – a jací jsme?
Petr Mareš:
Simulace cizího jazyka jako hra a komunikační strategie
Olga Müllerová:
Přesvědčování, argumentace a manipulace ve službách obchodování
Galina Neščimenko:
K problému stanovení systémového statusu jazyka počítačových dialogů
Jana Pleskalová:
Jan Hus a nabodeníčka
Markéta Pravdová:
O kultuře mcdonaldovské a mcdonaldizující
Ivana Svobodová:
Ve strahovské aréně slávistický gólman vychytal sparťanskému bekovi standardku
Josef Šimandl:
Z porážky se je možné poučit aneb Příklonky v ležérním stylu
Milena Šipková:
Spojovací jak v dnešní mluvené češtině
Otakar Šoltys:
De lingua latina a sociální prestiži v komunikační události sponze
František Štícha – PavlaChalupová:
Je spisovná čeština umělým jazykem? (Malá sonda do aktivních znalostí spisovné
češtiny žáků 2. třídy ZŠ)
Marie Těšitelová:
Listy ze starších dějin české kvantitativní lingvistiky
Ludmila Uhlířová:
Přídeští (O půvabnosti slov a knih)
Miloslava Vajdlová:
Forma a funkce myšlenkové figury distributio v textech českých středověkých
kazatelů