> Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů
Alena M. Černá – Boris Lehečka

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha 2015
 
Metodika poskytuje návod pro vytváření vědeckých edic textů zaznamenaných historickou češtinou,
které budou vyhovovat jak uznávaným filologickým a editologickým standardům, tak standardům
pro zachycení textů v digitální podobě. Metodika popisuje vznik elektronické edice
v textovém editoru Microsoft Word s využitím odstavcových a znakových stylů, které
slouží k zachycení struktury textu a textověkritického komentáře. Specifikuje rovněž
pravidla a nástroje pro generování výstupů ve formátu vertikálního textu pro korpusové
manažery a ve formátu XML TEI P5 pro publikaci a další zpracování.
Veškerá pravidla, postupy a nástroje byly ověřeny v rámci ediční činnosti oddělení vývoje
jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Texty zpracované definovanými postupy
byly publikovány jako zdrojová báze pro korpus textů starší češtiny a v podobě souvislých
textů s textověkritickým komentářem na internetových stránkách Vokabulář webový a na
stránkách nakladatelství Academia ve formě elektronických knih.
 
Publikace je ke stažení
zde.
 
Metodika je certifikována Ministerstvem kultury ČR.