> Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek

Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek

Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek
Andrea Svobodová – Štěpán Šimek (eds.)
oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha 2022
 
Elektronická kolektivní monografie
Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek přináší především
ucelený soupis a popis pramenů citovaných zvláště v dokladové části heslových statí

Elektronického slovníku staré češtiny
. Práce koncepčně a obsahově vychází ze soupisu pramenů a zkratek
Staročeského slovníku (Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek, Praha 1968), všechny
údaje však prošly zásadní revizí, aby reflektovaly současný stav poznání. To se odráží zejména ve
zpřesnění údajů o pramenech (o místě a instituci uložení, signatuře, rozsahu
a dataci apod.), v zavedení nových památek a pramenů, upozornění na nově odhalené
intertextové vztahy mezi památkami a prameny nebo v registraci vědeckých edic
staročeských pramenů.
 
Knihu je pro nekomerční využití možné získat zdarma
zde.