> Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství
Alena M. Černá
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012
 
Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště
chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňovány
a pozměňovány dalšími vlastníky či uživateli rukopisu. Kromě terapeutických částí sborník
obsahuje i pojednání o výrobě léčivých směsí a různých mastí. Zajímavostí je část
věnovaná zaříkávání ran. Sborník je pozoruhodný také z pohledu jazykovědného, neboť obsahuje
množství výjimečně doložených jazykových (především lexikálních) jevů, včetně jevů nářečních.
Sborník dosud nebyl vydán tiskem.

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF
A4 (ISBN 978-80-86496-58-0)

PDF
A6 (ISBN 978-80-86496-58-0)

EPUB (ISBN 978-80-86496-59-7)