> Zirhutová Martina, Mgr.

Zirhutová Martina, Mgr.

Kontakty:

e-mail: zirhutova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 466

 

Odborné zaměření:

onomastika

 

Vzdělání:

od 2022 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • doktorské studium
  • obor: český jazyk
  • dizertační práce: Označení stromů a keřů v anoikonymii Čech

 

1998‒2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dosažená praxe:

   • 2018‒dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
   • 2005–2009 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
   • 2000–2001 oddělení vývoje jazyka, úsek onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – pomocná vědecká síla

 

Zahraniční stáže:

   • zimní semestr 2010/2011 Universitetet i Oslo, Norsko (norské vládní stipendium)
   • zimní a letní semestr 2009/2010 Universitetet i Oslo, Norsko (Erasmus)

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

   • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách V  (Bra-Buc). Praha: Academia, 2009.
   • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P.: Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg-Bož). Praha: Academia, 2008.
   • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P.: Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav-Bíd). Praha: Academia, 2007.
   • Matúšová, J. – Malenínská, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Štěpán, P. – Mackovičová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách II (B-Bau). Praha: Academia 2006.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 

Recenze:

 

Elektronické publikace:

hesla pro elektronickou verzi Slovníku pomístních jmen v Čechách

 

Projekty, granty:

   • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Grantová agentura ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc. – členka týmu
   • 2003–2005 Slovník pomístních jmen v Čechách IV. (reg. č.: 405/03/0106), Grantová agentura ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc. – členka týmu (v r. 2005)

 

Přednášky:

   • Pomístní jména na Sedlčansku, Kruh přátel českého jazyka, 9. 4. 2008

 

Popularizační činnost:

   • Zirhutová, M. Židé – osobní jména a příjmení. Učení bez učebnic [on-line].