> Wojnarová Soňa, Mgr. et Mgr.

Wojnarová Soňa, Mgr. et Mgr.

Kontakty:
e-mail: s.wojnarova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 466

 

Odborné zaměření:

onomastika, finština, švédština, angličtina, němčina

 

Vzdělání:

2018 –dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
 • téma disertační práce: Označení barev v českých a finských toponymech

2014–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2011–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2006–2009 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rozšiřující studium
 • obor: angličtina pro SŠ

2000–2006 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

 • magisterské studium
 • obor: učitelství angličtina – němčina pro II. stupeň ZŠ
 • diplomová práce: Place-names in the north-west of Scotland

 

Dosažená praxe:

 • 2023–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2021–2023 výuka jazyků, ZŠ TRNKA Dobříš
 • 2019–dosud výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2018–2021 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017–2019 výuka jazyků, ZŠ TRNKA Dobříš
 • 2012–dosud lektor cizích jazyků
 • 2006–2011 výuka jazyků, ZŠ Komenského nám. 35, Dobříš

 

Zahraniční stáže:

 • 01–02/2020 Tampereen Yliopisto (Univerzita v Tampere / Finsko) – výuka češtiny pro cizince
 • 08/2019 Helsingin Yliopisto (Helsinská univerzita / Finsko) – Letní škola onomastiky (ICOS; Methods of onomastics)
 • 06–07/2017 Nuorisokeskus Piispala (Centrum pro mládež, přírodu a sport / Finsko) – stáž spojená se studiem (stipendium OPH – ministerstvo vzdělání, Finsko)
 • 09–10/2016 Helsingin Yliopisto (Helsinská univerzita / Finsko) – stipendijní pobyt za účelem sběru materiálu k diplomové práci (stipendium OPH – ministerstvo vzdělání, Finsko)
 • 08–12/2014 Alkio-opisto (Finsko) – studijní výměnný pobyt (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • 02–06/2002 University of Plymouth, Faculty of Art and Education in Exter (Velká Británie) – studijní výměnný pobyt Erasmus (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity)

 

Publikační činnost:

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

Recenze a diskuse:

Zprávy a drobnosti:

 • Wojnarová, S. (2022): XXVII. kongres ICOS v Krakově (22.–27. 8. 2021). Acta onomastica 63/1, s. 329–331.
 • Wojnarová, S. (2021): Podzimní půldenní on-line konference SNSBI (Society for Name Studies in Britain and Ireland) 17. 10. 2020. Acta onomastica 62/1, s. 260–263.
 • Wojnarová, S. – Zirhutová, M. (2021): 17. kongres skandinávské onomastiky (8.–11. 6. 2021). Acta onomastica 62/2, s. 502–509.
 • Wojnarová, S. (2021): Den onomastiky na Helsinské univerzitě (Nimistötutkimuksen päivä). Celodenní konference 29. 10. 2020. Acta onomastica 62/1, s. 264–269.
 • Wojnarová, S. (2021): Podzimní půldenní on-line konference SPNS (Scottish Place-name Society) 7. 11. 2020. Acta onomastica 62/1, s. 270–271.
 • Wojnarová, S. (2020): Letní škola onomastických studií Helsinky 26.–30. 8. 2019. Acta onomastica 61/1, s. 248–250.
 • Dvořáková, Ž. – Wojnarová, S. (2019): 21. mezinárodní a celopolská konference. Acta onomastica 60/2, s. 328–329.
 • Wojnarová, S. (2019): XXVI. kongres ICOS v Debrecíně. Acta onomastica 60/2, s. 327–328.
 • Wojnarová, S. (2019): Dny onomastiky na Helsinské univerzitě 8.–9. 11. 2018. Acta onomasticar 60/2, s. 330–333.

Elektronické publikace:

 

Přednášky a referáty:

 • Možnosti výzkumu toponym nejen v českém jazykovém prostředí. Přednáška. Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 21. 10. 2022
 • Motivace pojmenování a lidová etymologie v českých a finských toponymech obsahujících barevná označení ČERNÁ a BÍLÁ. Přednáška. Kruh přátel českého jazyka (FF UK). 6. 4. 2022

 

Projekty a granty:

 • 04/2021 – 04/2022 grantový projekt START (FF UK) Interlinking language and material culture – a study of European populations in time and space

 

Členství v organizacích:

 • od 2019 členka The International Council of Onomastic Sciences (ICOS)