> Vykypělová Taťána, doc., Mgr., Ph.D.

Vykypělová Taťána, doc., Mgr., Ph.D.

Kontakt:

email: t.vykypelova at ujc.cas.cz

Odborné zaměření:
bohemistika a slovakistika, zejména z historického hlediska; dějiny slavistiky
Vzdělání
2013 habilitace pro západoslovanskou filologii, Universität Wien, titul PrivatDoz.
2004 Ph.D. bohemistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
1998 Mgr. bohemistika, latina, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Dosažená praxe:
2018–2022 Senior Lecturer pro českou a slovenskou jazykovědu, Institut für Slawistik der Universität Wien
2009–2013, 2020– vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český AV ČR
2008–2010, 2012, 2015–2018 Lehrbeauftragte, Institut für Slawistik der Universität Wien
2004–2008 lektorka češtiny, Fachhochschule des BFI Wien
2004–2008 univerzitní asistentka pro západoslovanskou jazykovědu, Institut für Slawistik der Universität Wien
2003–2004 lektorka češtiny, Institut für Slawistik der Universität Wien
1999–2007 lektorka češtiny na Letní škole slovanských studií Masarykovy univerzity
1998–2003 asistentka, Ústav pro český jazyk Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Zahraniční stáže
2011 Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung für erfahrene Wissenschaftler, 01.–05. 2011 Arbeitsbereich Slavistik der Universität Bonn (Prof. Dr. Helmut Keipert), 06.–12. 2011 Slavisches Seminar der Universität Tübingen (Prof. Dr. Tilman Berger)
ZS 2002 – LS 2003 Institut für Slavistik der Universität Regensburg (Prof. Dr. Marek Nekula)
07. 2002 letní škola lužickosrbského jazyka a kultury, Budyšin
07. 2001 letní škola němčiny, Universität Regensburg
11. 2000 Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZS 1999 Institut für Slavistik der Universität Regensburg (Prof. Dr. Klaus Trost)
LS 1997 Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Publikační činnost

A. monografie

 • [& Bohumil Vykypěl, Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček] Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině. Praha: Lidové noviny 2022. (Studia etymologica Brunensia, 28.) 268 s.
 • Sechs Beiträge zur slawischen historischen Sprachwissenschaft. München, LINCOM Europa 2021. (Travaux linguistiques de Brno, 14.) 95 s.
 • [& Bohumil Vykypěl] Cercle linguistique de Bratislava. Ein Kapitel aus der mitteleuropäischen strukturalen Sprachwissenschaft. München: LINCOM Europa 2019. (Travaux linguistiques de Brno, 13.) 222 s.
 • Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen. München, LINCOM Europa 2014. (Travaux linguistiques de Brno, 11.) 134 s.
 • [& Stefan Michael Newerkla a Václav Petrbok] Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Editionen. Wien, Verlag Holzhausen 2014. (Bohemoslavica abscondita, 2.) 380 S.
 • Wege zum Neutschechischen. Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg, Verlag Dr. Kovač 2013. (Studien zur Slavistik, 32.) 390 s.

B. příspěvky v časopisech a sbornících

 • Matouš Benešovský jako etymolog. In: Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2023, 215–220.
 • Johann Amos Comenius und die Kenntnisse über das Kirchenslawische im tschechischen Milieu der frühen Neuzeit. Comenius-Jahrbuch 30, 2022, 65–74.
 • Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví. In: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2022, 263–270.
 • Literatura a historická jazykověda: na příkladu češtiny. In: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2021, 257–260.
 • Lingua nostra? Poznámka k roli češtiny na Lužici. In: Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Ed. B. Brehmer, A. Gattnar, T. Perevozchikova. Tübingen 2021, 309–312.
  [& Bohumil Vykypěl] K otázce vlivu církevněslovanského biblického překladu na staročeský Žaltář kapitulní. Clavibus unitis 10/2, 2021, 7–12.
 • Poznámky k historické dialektologii češtiny. In: Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2019, s. 313–319.
 • Bibliografická poznámka ke spisu Diva Turzanensis Bohuslava Balbína. In: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Ed. G. Zand a S. M. Newerkla. Brno 2018, s. 137–152.
 • Krátké uvedení do dějin slavistiky. In: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2018, s. 323–331.
 • Souřadnice češtiny: čeština v kontextu Slavia Latina a Slavia Orthodoxa. In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2017, s. 328–336.
 • Slovenština. In: Nový encyklopedický slovník češtiny. Ed. P. Karlík, M. Nekula a J. Pleskalová. Praha 2016, s. 1661–1668.
 • Slovenština a čeština (příspěvek k lingvistické charakterologii). In: Přednášky a besedy z XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2016, s. 258–263.
 • Über den Bedarf einer Untersuchung der Melantrich-Bibel – der Bibel des tschechischen Utraquismus. In: Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense, 25. Oktober 2013. Ed. H. Kuße a H. Kosourová. München – Berlin – Leipzig – Washington 2015, s. 51–55. (Specimina philologiae Slavicae, 182.)
 • K vlivu polštiny na češtinu. In: Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2015, s. 214–219.
 • Jeden nepovšimnutý lexikální germanismus – moravské slovo koňa. In: Sophia Slavica. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Ed. V. Boček a B. Vykypěl. Brno 2014, s. 71–75.
 • O potřebě zkoumat Melantrichovu bibli. In: Přednášky a besedy z XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2014, s. 213–217.
 • [& Bohumil Vykypěl] Dědictví Bratislavského lingvistického kroužku. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica 72, 2013, s. 237–239
 • Český spis Divotvorná Marije, starodávní a častou pobožností poutníkův oslavená v Tuřanech z roku 1657 a jeho vztah k Balbínovu spisu Diva Turzanensis. In: Hagiographia Slavica. Ed. J. Reinhart. München 2013, s. 277–299. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband, 82.)
 • Čeština „dlouhého 16. století“: zdroje spisovné normy. In: Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. Ed. R. Dittmann a O. Uličný. Olomouc 2013, s. 41–63.
 • Čeština „dlouhého 16. století“: kontexty. In: Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. Ed. R. Dittmann a O. Uličný. Olomouc 2013, s. 26–40.
 • Some remarks on Havránek’s Development of the Standard Czech Language. In: Bohuslav Havránek: Contributions to His Life and Work. Ed. B. Vykypěl. München 2013, s. 67–73. (Travaux linguistiques de Brno, 10.)
 • Maximilian Schimek: Bemerkungen zu seiner Mitarbeit an Josef Zlobickýs Projekt einer gesamtslawischen Sprachlehre und zu beider Zerwürfnis. In: Miscellanea Vindobonensia Bohemica. Ed. S. M. Newerkla, H. Sodeyfi a J. Villnow-Komárková. Wien 2012, s. 37–61. (Bohemoslavica abscondita, 1.)
 • Kontinuität und Diskontinuität der Entwicklung des Standardtschechischen im Lichte der Periodisierung der tschechischen Sprachgeschichte. In: Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense 12. November 2010. Ed. C. Woldt. München – Berlin – Washington, 2012, s. 27–41. (Specimina philologiae Slavicae, 169.)
 • Erwähnungen einer venezianischen Ausgabe der Smotryc’kyj-Grammatik aus dem Jahre 1755 in Texten von Maximilian Schimek. In: Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 1: Slavistik im Dialog – einst und jetzt. Ed. I. Podtergera. Göttingen 2012, s. 319–347.
 • Aspekty Husova pravopisu. In: Přednášky a besedy z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2012, s. 263–266.
 • [& Bohumil Vykypěl] Zapomenutý český jazykovědec Josef Sklenář. Wiener Slavistisches Jahrbuch 57, 2011, s. 219–223.
 • Tzv. kondicionál minulý ve středomoravských nářečích. In: Libellus memorabilis Jaroslao Popelae, linguistae diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. V. Boček a B. Vykypěl. Brno 2011, s. 35–38.
 • Denominational alternatives to the development of standard Czech in the 16th century. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 13. Ed. K. Bente Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar a J. Rabiega-Wiśniewska. München – Berlin 2010, s. 272–275. (Die Welt der Slaven, Sammelbände / Сборники, 40.)
 • Český biblický překlad v době konfesionalizace. In: Přednášky a besedy z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2010, s. 207–218.
 • Zu den silbenbildenden Liquiden in den slawischen Sprachen. In: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Ed. B. Vykypěl a V. Boček. München 2009, s. 133–138. (Travaux linguistiques de Brno, 5.)
 • Konfesní alternativy vývoje spisovné češtiny v 16. století. In: Přednášky a besedy ze XLII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2009, s. 221–228.
 • Počátky slovenského strukturalismu. In: Člověk – jazyk – text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–22. září 2007. Ed. A. Jaklová. České Budějovice 2008, s. 307–311.
 • K možnostem vytvoření konfesně podmíněných variant spisovné češtiny v 16. století. Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, s. 171–191.
 • Relikty duálu v novočeské kodifikaci. In: Přednášky a besedy z XL. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2007, s. 223–255.
 • Ještě k vývoji dlouhého vokalismu v češtině: případy tzv. nadměrné diftongizace (poznámka k historické dialektologii češtiny). In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 9. Ed. B. Brehmer, V. Ždanova a R. Zimny. München 2006, s. 109–122. (Die Welt der Slaven, Sammelbände / Сборники, 27.)
 • České výrazy v rakouské a vídeňské němčině. In: Přednášky a besedy z XXXIX. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2006, s. 162–189.
 • Osudy duálových forem ve starší české gramatografii. Wiener Slavistisches Jahrbuch 51, 2005, s. 207–240.
 • Ľudovít Novák: Skizzen zu seinem Leben und Werk. In: Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context. Ed. I. Pospíšil, M. Moser a S. M. Newerkla.Brno 2005, s. 73–108. (Litteraria Humanitas, 13.)
 • Ján Horeckýs Phonologie des Lateinischen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 10, 2005, s. 125–130.
 • Bratislavský lingvistický krúžok (Pressburger Linguistenkreis): die Grunddaten. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53, 2005, s. 181–196.
 • Zur Intellektualisierung in der Morphologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52, 2004, s. 83–94.
 • Krátké uvedení do studia staré češtiny. In: Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2004, s. 165–179.
 • K distribuci koncovek instrumentálu plurálu typu hromovýma skutky ve střední češtině. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. Ed. M. Bayer, M. Betsch a J. Błaszczak. München 2004, s. 220–225. (Die Welt der Slaven, Sammelbände / Сборники, 22.)
 • K integraci cizojazyčných fonémů: případ f (náčrt problému). In: Přednášky a besedy z XXXVI. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2003, s. 161–168.
 • Slovenština. In: Encyklopedický slovník češtiny. Ed. P. Karlík, M. Nekula a J. Pleskalová. Praha 2002, s. 406–409.
 • Funkční paradigmatika staročeského čísla. In: Čeština – univerzália a specifika 4. Ed. Z. Hladká a P. Karlík. Praha 2002, s. 123–133.
 • Die Entwicklung des Formenparadigmas des Duals im Tschechischen. In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 5. Ed. R. Blankenhorn, S. Dönninghaus a R. Marzari. München 2002, s. 251–254. (Die Welt der Slaven, Sammelbände / Сборники, 15.)
 • Podmínky zániku duálu v češtině. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49, 2001, s. 169–178.
 • Rukopis královédvorský očima jazykovědy: k problematice tvoření slov. In: Přednášky a besedy z XXXIII. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. E. Rusinová. Brno 2000, s. 148–157.
 • Slovesná prefixace v Rukopise královédvorském. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 47, 1999, s. 143–155. [publikováno po dívčím jménem Polková]
 • České obrozenské překlady Ovidia a Horatia. In: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného. (Vysoké Mýto 7.–8. 11. 1996). Vysoké Mýto 1997, s. 113–120. [publikováno po dívčím jménem Polková]

C. recenze, zprávy, varia

 • [& Bohumil Vykypěl] J. M. Kořínek: Exempla k metodice etymologizování. Praha 2023. (Prameny české etymologie, 3).
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 21. Ed. I. Janyšková. Brno: Tribun EU 2022.
 • Die Anfänge der Diskussion über die tschechische Schriftsprache im 16. Jh. In: XIV Меѓународен конгрес на слависти, Охрид, 10–16 септемеври 2008. Зборник на резимеа. I том: лингвистика. Ed. S. Velkovska. Skopje 2008, s. 19–20.
 • Osmý ročník jazykové olympiády z češtiny. Klub – Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku 28, č. 6, 2008, s. 49–50.
 • Hana Sodeyfi, Stefan Michael Newerkla: Tschechisch – Faszination der Vielfalt. Schlüssel zu den Übungen (Wiesbaden 2007). Klub – Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku 28, č. 4, 2008, s. 51–52.
 • Sedmý ročník jazykové olympiády z češtiny. Klub – Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku 27, č. 7–9, 2007, s. 45–47.
 • Šestý ročník jazykové olympiády z češtiny. Klub – Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku 26, č. 6, 2006, s. 64–65.
 • Symposium anlässlich des zehnten Todestages von Herrn Univ.-Prof. Dr. František Václav Mareš (20. 12. 1922 – 4. 12. 1994), 3.–4. Dezember 2004, Institut für Slawistik der Universität Wien, Spitalgasse 2–4, Hof 3, Wien. Listy filologické 129, 2006, s. 392–394.
 • Eva Tibenská: Slovenský jazyk. Synchrónny jazykovedný opis / Slowakische Sprache. Eine synchrone sprachwissenschaftliche Beschreibung (Wien 2004). Klub – Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku 25, č. 3, 2005, s. 77–78.
 • Jana Jančáková, Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny (Praha 2004). Wiener Slavistisches Jahrbuch 50, 2004, s. 276–282.
 • Matouš Benešovský zvaný Philonomus: Grammatica Bohemica / Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených, ed. Ondřej Koupil (Praha 2003). Wiener Slavistisches Jahrbuch 50, 2004, s. 260–265.
 • [& Petr Kitzler] Výběr překladů římských autorů do češtiny, příp. slovenštiny. In: D. Bartoňková (přel.): G. B. Conte: Dějiny římské literatury. Praha 2003, s. 702–732.
 • Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny. In: D. Bartoňková (přel.): L. Canfora: Dějiny řecké literatury. Praha 2001, s. 757–798; 2. vyd. [& Petr Kitzler] Praha 2004, s. 757–807.
 • Zdeňka Hladká: Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech (K sé¬mantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích) (Brno 2000). Zeitschrift für Slawistik 46, 2001, s. 233–235.
 • Wolfgang Janka: Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt der mit s(e) präfigierten Verben im Tschechischen (Regensburg 1999). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49, 2001, s. 247–251.

Projekty, granty:
Řešitelka
2009–2011 „Konfesní alternativy vývoje spisovné češtiny v 16. století“, grant Grantové agentury ČR č. 405/09/0366
Členka řešitelského týmu
01. 2012 – 05. 2013 „Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů“, projekt Evropského sociálního fondu EU č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275, supervizorka pro diachronní jazykovědu (vedoucí projektu: Oldřich Uličný)
LS 2006 – ZS 2008 „Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: M. W. Schimek“, projekt rakouské grantové agentury FWF (vedoucí projektu: Stefan Michael Newerkla)
2005 „Austrian and Czech Slavonic Studies in Their Central European Context: The Past and the Present“, ASO-Projekt (vedoucí projektu: Michael Moser a Ivo Pospíšil)

Další:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 členka poroty jazykové olympiády v českém jazyce, pořádané v rámci dolnorakouské olympiády v cizích jazycích v St. Pölten (organizováno Zemskou školní radou pro Dolní Rakousy)
2001–2009 členka mezinárodní skupiny Evropská slavistická lingvistika – Polyslav
2000– členka Pražského lingvistického kroužku