> Sherman Tamah, Mgr., Ph.D.

Sherman Tamah, Mgr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: sherman@ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 401

 

Vzdělání

 • 2007 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor: obecná lingvistika
 • 2003 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obory: lingvistika a fonetika, čeština pro cizince
 • 1998 B.A. (Bachelor of Arts), Northwestern University, Evanston, IL, USA, linguistics

 

Dosažená praxe

 

Vydané publikace (výběr za posledních pět let)

Kapitoly v knihách

 • Nekula, M. – Sherman, T. – Zawiszová, H. (2022). Exploring interests and power in language management. In M. Nekula – T. Sherman – H. Zawiszová (eds.), Interests and Power in Language Management. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 15-34.
 • Sherman, T. (2020). Researching language management in Central Europe: Cultivation, social change and power. In: G. C. Kimura – L. Fairbrother (eds.), A Language Management Approach to Language Problems: Integrating Macro and Micro Dimensions. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 69–88.
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2020) Evolving private labor markets and the (non-) acquisition of language. In K. Gonçalves – H. Kelly-Holmes (eds), Language, Global Mobilities and Blue-Collar Workplaces. London, New York: Routledge, 164-186.
 • Homoláč, J. – Sherman, T. (2020) „Mluvení za druhého“ v tlumočených výzkumných rozhovorech In L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 443–457.
 • Nekvapil, J. – Sherman, T. (2018): Managing superdiversity in multinational companies. In: A. Creese – A. Blackledge (eds.), The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. Oxford: Taylor & Francis, 329–344. Adobe ISBN: 10.4324/9781315696010-24
 • Sherman, T. – Nekvapil, J. (2018): Sociolinguistic perspectives on English in business and commerce. In: T. Sherman – J. Nekvapil (eds.), English in Business and Commerce: Interactions and Policies (= English in Europe, Volume 5). Boston, Berlin: Walter de Gruyter, 1–16. DOI: https://doi.org/10.1515/9781501506833-001
 • Sherman, T. (2018): ELF and the EU/wider Europe. In: J. Jenkins – W. Baker – M. Dewey (eds.), The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca. Abingdon, New York: Routledge, 115–125.

 

Články v časopisech

 • Tůma, F. – Sherman, T. (2022). Recruiting help in word searches in L2 peer interaction: A multimodal conversation-analytic study. Linguistics and Education, 67. DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.100999
 • Kaderka, P.– Sherman, T. – Havlík, M. (2021) Za jazykovědu transparentnější. Naše řeč 104 (1), 33-38.
 • Sherman, T. (2020) Differing interests in the management of multilingualism in Czech higher education. Sociolinguistica 34. Sociolinguistica 34, s. 90-106. https://doi.org/10.1515/soci-2020-0007
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2020): „My mom works in a restaurant here at the market, so she doesn’t need Czech“: managing the (non-)acquisition of the majority language in an ethnolinguistic minority community. Language Policy, 19 (3), s. 440–4618. DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-019-09520-5
 • Homoláč, J. – Sherman, T. (2020): „Vy, mladí Vietnamci (‚nenakažení‘), nás počeštěné banány prostě pochopit nemůžete“: Mladí vietnamci a superdiverzifikace českého novomediálního prostoru. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 56 (2), 229–257. 10.13060/csr.2020.008
 • Švelch, J. – Sherman, T. (2018): “I see your garbage”: Participatory practices and literacy privilege on “Grammar Nazi” Facebook pages in different sociolinguistic contexts. New Media and Society 20 (7): 2391–2410. DOI: https://doi.org/10.1177/1461444817719087
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2017): “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua 36 (1), 1–29.

 

Edice

 • Nekula, M. – Sherman, T. – Zawiszová, H. (eds) (2022): Interests and Power in Language Management. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang.
 • Sherman, T. – Nekvapil, J. (eds.) (2018): English in Business and Commerce: Interactions and Policies (= English in Europe, Volume 5). Boston, Berlin: Walter De Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9781501506833