> Rosenbaumová Jitka, Mgr.

Rosenbaumová Jitka, Mgr.

 

 

 

Kontakty:

e-mail: j.rosenbaumova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 424

 

Odborné zaměření:

jazykové poradenství, popularizace jazyka

 

Vzdělání:

2022 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
český jazyk (doktorský program)
disertační práce: Osamostatňování částí výpovědi v dramatických textech a jeho funkce (školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.)

 

2018–2021 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra českého jazyka a literatury, Katedra hudební výchovy a kultury
učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro střední školy (navazující magisterský program)
diplomová práce: Interpunkční nedostatky v textech vysokoškolských kvalifikačních prací (vedoucí práce: PhDr. Jana Vaňková)

 

2015–2018 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra českého jazyka a literatury, Katedra anglického jazyka
český jazyk – anglický jazyk (bakalářský program)

 

Dosažená praxe:

2021–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

Popularizační činnost:

2021 Lidové noviny: Jazykové okénko (pravidelná páteční rubrika)