> Přadková Petra, Mgr.

Přadková Petra, Mgr.

Kontakty:

e‑mail: pradkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 288

 

Odborné zaměření:

dialektologie, lexikografie

 

Vzdělání:

1989–1996 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 • magisterské studium
 • obory: ruský jazyk a literatura – bulharský jazyk a literatura

 

Dosažená praxe:

 • 2004–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení
 • 2007–2011 též oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK a kol. Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978‑80‑244‑6413‑8. DOI 10.5507/prf.23.24464138
 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK, J. KONÍČEK, F. KUBEČEK, Š. TESAŘ, P. PŘADKOVÁ, A. VONDRÁKOVÁ, M. ŠIPKOVÁ a Z. KOMÁRKOVÁ. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6244‑8. DOI 10.5507/prf.22.24462448
 • IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK, J. KONÍČEK, P. PŘADKOVÁ, M. ŠIMEČKOVÁ, M. ŠIPKOVÁ, A. VONDRÁKOVÁ, T. KOPECKÁ, F. KUBEČEK a T. KRCH. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6245‑5. DOI 10.5507/prf.22.24462455
 • IREINOVÁ, M., Z. KOMÁRKOVÁ, J. KONÍČEK, T. KOPECKÁ, T. KRCH, F. KUBEČEK, R. NÉTEK, P. PŘADKOVÁ, S. SPINKOVÁ, B. STUPŇÁNEK, M. ŠIMEČKOVÁ, M. ŠIPKOVÁ, Š. TESAŘ, A. VONDRÁKOVÁ a V. VOŽENÍLEK. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7.
 • IREINOVÁ, M. a P. PŘADKOVÁ, eds. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha: Academia, 2019. ISBN 978‑80‑200‑3105‑1. Spoluautorství Úvodu – s M. Ireinovou, N. Antropovem a P. Gricenkem (s. 8–15); autorství 15 map, spoluautorství 37 map s komentáři.
 • Není peroutka jako peroutka.  In: KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 104–106. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Měděnec, šíny a žerdka. In: KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 101–103. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Slovník nářečí českého jazyka, A–Č, online. (členka autorského kolektivu) Dostupné zde.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, A–H, online. (členka autorského kolektivu) Dostupné zde.
 • Český jazykový atlas 1–5. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání. 2012–2016. (členka autorského kolektivu) ISBN 978‑80‑88211‑06‑8. Dostupné zde.
 • Český jazykový atlas – Dodatky. Praha: Academia 2011. (členka autorského kolektivu) ISBN 978‑80‑200‑1967‑7.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • KOMÁRKOVÁ, Z. a P. PŘADKOVÁ. Vztah člověka k práci v českých nářečích. In: CHOCHOL, M., ed. Jazykovedné štúdie XXXVIII. Slovanské nárečia v čase a priestore. Bratislava: Veda, 2022, s. 114–122. ISBN 978‑80‑224‑1983‑3.
 • Izbrannyje rezultaty dějatělnosti češskich dialektologov [Избранные результаты деятельности чешских диалектологов]. Slavjanskij almanach [Славянский альманах]. 2022, 1–2, s. 420–433. ISSN 2073‑5731.
 • Cesty české dialektologie. In: Mežkulturnoe i mežjazykovoe vzaimodějstvie v prostranstve Slavii (k 110-letiju co dňa rožděnija S. B. Bernštejna): matěrialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Moskva, 12–14 okťabrja 2021 g. [Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С. Б. Бернштейна): материалы Международной научной конференции, Москва, 12–14 октября 2021 г.] Moskva: Institut slavjanoveděnija RAN, 2021, s. 145–152. ISBN 978‑5‑7576‑0459‑6. DOI 10.31168/0459-6
 • Pojmenování peroutky v českých nářečích. In: BALLEKOVÁ, K., Ľ. KRÁLIK a G. MÚCSKOVÁ, eds. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4.
 • Základy čern‑běl‑/bíl‑ v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica. 2010, roč. LI, č. 1, s. 140–150. ISSN 1211‑4413.

 

Recenze a zprávy:

 • Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích. Opera Slavica. 2021, roč. XXXI, s. 17–20. ISSN 1211‑7676.
 • Záslužný vydavatelský počin: první knižní vydání cenné, avšak téměř zapomenuté práce o vývoji východoslovenských nářečí. Opera Slavica. 2018, roč. XXVIII, č. 4, s. 75–77. ISSN 1211‑7676.
 • Šekli, M., ed. Med Slovani / Among the Slavs. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 83 s. ISBN 978‑961‑237925‑4. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 2, s. 88–89. ISSN 1803‑7410.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko‑grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy. Sofija: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2015. 204 s. Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 120–121. ISSN 1803‑7410.
 • Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku. Opera Slavica. 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 71–73. ISSN 1211‑7676.
 • Mapa bulharských nářečí. Opera Slavica. 2014, roč. XXIV, č. 4, s. 63–65. ISSN 1211‑7676.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija leksiko‑slovoobrazovatělnaja. Bolgarskije matěrialy. Moskva, Sankt‑Petěrburg 2013. 240 s. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 110–111. ISSN 1803‑7410.
 • Керемидчиева, С., А. Кочева а Л. Василева. Еркеч – паметта на езика. София: Мултипринт, 2012. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1–2, s. 250–251. ISSN 1803‑7410.
 • Отечественные лексикографы. XVIII–XX вв. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1–2, s. 347. ISSN 1803‑7410.
 • Вопросы культуры речи. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1–2, s. 316–317. ISSN 1803‑7410.
 • Publikace o slovanských názvech povolání. Naše řeč. 2007, roč. 90, č. 4, s. 211–212. ISSN 0027‑8203.
 • Vidoeski, B., Topolińska, Z.: Od istorijata na slovanskiot vokalizam. Skopje 2006. SPFFBU. 2007, A 55, s. 363–364. ISSN 1803‑7410.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko‑grammatičeskaja, vypusk 4b. Refleksy *ъ, *ь. Vtoričnyje glasnyje. Skopje 2003. SPFFBU. 2006, A 54, s. 241–242. ISSN 1803‑7410.

 

Granty:

 • 2023–2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech. NAKI III, DH23P03OVV050. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2023–2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. NAKI III, DH23P03OVV010. Řešitelka za ÚJČ: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • účast v projektu Ministerstva kultury NAKI II DG20P02OVV029 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (2020–2022)
 • účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/08/07035 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (Teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)

 

Popularizační činnost:

 • Smradlavá chebza může posloužit každému. Seznam Médium. 22. 5. 2024.
 • Na skok do nářečí: Upečeme si bábu! Seznam Médium. 26. 7. 2023.
 • Na skok do nářečí: Májíčky a jiskérky. Seznam Médium. 29. 5. 2023.
 • Na skok do nářečí: To je letos všelijaké žúžele! Seznam Médium. 19. 6. 2023.
 • Užijte si červený svátky, upleťte si pamihod, žílu či dynovačku. Metro. 1. dubna 2021, s. 11.
 • Zkoumání bohatství nářečí je fascinující. Jihlavské listy. 5. března 2021, s. 15. (rozhovor o nářečích)
 • Nářečí mizí, říká Petra Přadková. Třebíčské noviny. Duben 2021, s. 14 a s. 16. (rozhovor o nářečích)
 • Kytka od řezníka. Magazín MEN/WOMEN ONLY. Červen 2020. (rozhovor)
 • Slovanský jazykový atlas. Edice Věda kolem nás, řada Prostory společné paměti, sv. 105. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2020. ISSN 2464‑6245.
 • Babky a babičky pro mlsné jazýčky. Vesmír. 2019, roč. 98, č. 5, s. 316. ISSN 0042‑4544.
 • Lajkování a klikání. Nářečí pomalu vytlačují nové výrazy z angličtiny. Deník. 8. 5. 2014. (rozhovor)

 

Konference:

 • Cesty české dialektologie (příspěvek na konferenci Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии, 11.–14. 10. 2021).
 • Pojmenování peroutky v českých nářečích (příspěvek na konferenci Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Častá‑Papiernička 22.–23. 4. 2013).

 

Korektury:

 • Český jazykový atlas. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–2016. ISBN 978‑80‑86496‑66 5. Dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz (PDF verze); https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/ (HTML verze; dosud 1.–4. díl).

 

Technická redakce:

 • Acta onomastica. 2010, roč. LI, č. 1, s. 140–150. ISSN 1211‑4413.
 • 9. svazek SJA Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha: Academia, 2019. ISBN 978‑80‑200‑3105‑1.

 

Podíl na dlouhodobých úkolech ÚJČ:

 • Slovanský jazykový atlas (členka české národní komise OLA)
 • Slovník pomístních jmen Moravy a Slezska (členka pracovní skupiny pro digitální zpracování pomístních jmen)
 • Slovník nářečí českého jazyka (členka autorského kolektivu, podíl na doplňkovém výzkumu)
 • budování Archivu lidového jazyka
 • Archiv zvukových záznamů nářečních promluv (pořizování nářečních nahrávek při nářečních výzkumech)

 

Mezinárodní spolupráce: 

 • Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; OLA; http://slavatlas.org/index.html), od r. 2005 členka České národní komise, od r. 2011 členka Mezinárodní komise OLA (účast na zasedáních Mezinárodní komise a mezinárodní pracovní skupiny OLA – Krakov 2005, Struga 2006, Budyšín 2007, Sarajevo 2008, Moskva – Zvenigorod 2011, Šlapanice 2012, Portorož 2013, Lužnica 2015, Bělehrad 2016, Častá‑Papiernička 2017, Bělehrad 2018, Krakov 2019, 2020 – online).