> Pospíšilová Eva, Bc.

Pospíšilová Eva, Bc.

Kontakty:
e-mail: e.pospisilova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 424

 

 

Odborné zaměření:
jazykové poradenství, popularizace jazyka, psycholingvistika, fonetika

 

Vzdělání:

2021–dosud

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

magisterské studium oborů český jazyk – specializační studium, fonetika, empirická a komparativní lingvistika

 

2017–2021

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

bakalářské studium oboru český jazyk a literatura

bakalářská práce: Sémantika aktantů a relativní frekvence v porozumění pasivní konstrukci u osob s afázií (vedoucí práce: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.)

 

2009–2017

Gymnázium Opatov, Praha

 

Dosažená praxe:

2022–dosud

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení jazykové kultury

 

2020–2021

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

anotátorka databázových jazykových dotazů v oddělení jazykové kultury

 

2019–2022

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

pomocná vědecká síla

 

březen 2019 – červenec 2019

Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK

anotátorka a anonymizátorka přepsaných žákovských textů pro akviziční korpusy

 

listopad 2018 – prosinec 2018

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

korektorka Česko-německého slovníku Fr. Št. Kotta

 

Granty a projekty

2023–2024

Tell me how to say it right! (TELMER, 2022-2-EE01-KA210-ADU-000101583), Evropská komise – Program Erasmus+. Hlavní řešitel: Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language). Spoluřešitelka: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.; od r. 2023 PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.

 

Konference, přednášky:

The effect of argument semantics and relative frequency on the perception of passive constructions in Czech. CALC-2: The 2nd Meeting of Czech Association for Language and Cognition, Praha, 25. 11. 2022

Vliv vizuálních rysů na percepci pseudoslov u nerodilých mluvčích angličtiny. 41. studentský workshop Žďárek, Kutná Hora, 6. 11. 2021 [s Kristinou Jarošovou]

 

Další:

Zpracovávání jazykových dotazů v Databázi jazykových dotazů
Od r. 2019 členka badatelského týmu Experimental Research on Central European Languages Lab (ERCEL Lab) při FF UK