> Özörencik Helena, Mgr.

Özörencik Helena, Mgr.

Kontakty
e-mail: ozorencik@ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 440
profil na ResearchGate

 

Odborné zaměření
kritická sociolingvistika, etnografický a akční výzkum, jazykový management, jazykové ideologie, standardní jazyk, vícejazyčnost v České republice

 

Vzdělání

 • od 2013 doktorandka Ústavu obecné lingvistiky FF UK (disertační práce Legitimita jazykového managementu: Vznik a působení jazykových akademií; školitel doc. Jiří Nekvapil)
 • 2013 Český jazyk a literatura (Mgr.)
 • 2013 Turkologie – Obecná lingvistika (Bc.)

 

Dosažená praxe v ÚJČ
od 2014 Oddělení stylistiky a sociolingvistiky (do 2019 Oddělení stylistiky a lingvistiky textu)

 

Zahraniční stáže
2016 stáž DAAD, European University Viadrina Frankfurt (Oder)

 

Publikace
Recenzované kapitoly v monograficích

 • Özörencik, H. – Hromadová, M. A. (2019): Monolingual Language Ideology, Multilingual Families and the Dynamics of Linguistic Diversity in the Czech Republic. Insights from Analysis of Discursive Practices in Research Interviews. In E. Boix (ed.), Family multilingualism in middle sized language communities. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Özörencik, H. – Hromadová, M. A. (2018): Between implementing and creating: Mothers of children with plurilingual family background and the Czech Republic’s language acquisition policy. In M. F. Hult, M. Siiner & T. Kupisch (eds), Language Policy and Language Acquisition Planning. Language Policy Series. Springer.
 • Özörencik, H. (2018): Family language management in a multilingual setting: The case of Turkish families in Prague. In M. Sloboda, J. Nekvapil & L. Fairbrother (eds.), The language management approach: Focus on methodology. Frankfurt am Main: Peter Lang. Peter Lang Edition.

 

Články

 • Özörencik, H. (2017): Osobní jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání. Naše řeč 100, 2017, 5, 294–300.
 • Sherman, T., Hromadová, M. A., Özörencik, H., Zaepernicková, E., Nekvapil, J. (2016): Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202-218.

 

Recenze a zprávy

 • Kopecký, J. – Nekvapil, J. – Özörencik, H. – Sherman, T. (2019): Superdiverzita, komplexita a multimodálnost. Slovo a slovesnost, 80 (1), 68–74.
 • Özörencik, H. (2018): István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Slovo a slovesnost, 79 (3).
 • Özörencik, H. – Hromadová, A. M. (2017): „Stavění mostů“ ve švédském Lundu. Konference o osvojování jazyka a jazykové politice. Studie z aplikované lingvistiky, 6 (2).
 • Özörencik, H. (2016): Workshop o výzkumu vícejayzčnosti v Dubrovníku. Slovo a slovesnost, 75 (4).

 

Granty

 • 2019-2021 Podíl syntaktických, prozodických a neverebálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině (Grantová agentura ČR; řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR)
 • 2014-2016 Mezigenerační předávání jazyka v jazykově smíšených rodinách v ČR (FF UK; řešitelka: Mgr. Helena Özörencik)

 

Výuka
2019 Language diversities and language policies in the Czech Republic, FF UK, letní semestr

 

Účast na mezinárodních konferencích (výběr)

 • 2nd International Conference on Sociolinguistics, Eötvös Loránd University, Budapešť, 6.–8. 9. 2018 (příspěvek Teaching ‚foreign pupils‘ Czech. Linguistic integration between official language policy and local policing practices. spolu s M. Hromadovou).
 • Global approaches to Multilingualism and Standardisation, Murray Edwards College, University of Cambridge, 16.-18. 4. 2018 (příspěvek Acceptance, metalinguistic discourse and standard language ideology: the case of Standard Bosnian).
 • 5th International Language Management Symposium: Interests and Power in Language Management. Universität Regensburg, 12.–14. 9. 2017 (příspěvek Modernization as a problem of language. Conflicting interests in the top-down language management in Turkey).
 • 1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Eötvös Loránd University, Budapešť, 1.–3. 9. 2016 (příspěvky Linguists as a social force: On the role of linguists in the establishing and maintaining of standard languages).
 • 13th International Conference of the Association for Language Awareness (Languages for Life – Educational, Professional and Social Contexts), WU Vienna, 19.-22. 7. 2016 (příspěvek Monolingual mothers in plurilingual families in the Czech Republic. Emerging multilingualism, evolving reflexivity. spolu s M. Hromadovou).

 

Popularizace (výběr)

 • 2018-2019 přednášky a vedení stáží v rámci popularizačních programů AV ČR pro SŠ (Nebojte se vědy, Otevřená věda)
 • 2019 komunitní setkání pro rodiny a pedagogický personál v rámci projetku EU Podpora inkluze v mateřských školách