> Kubeček Filip, Mgr.

Kubeček Filip, Mgr.

Kontakty:

e-mail: kubecek at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 287

Odborné zaměření:
dialektologie, běžná mluva
Vzdělání:

2022–dosud  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk

2019–2021  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2016–2019  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

Publikační činnost:

Kolektivní monografie a publikace:

 • Ireinová, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6244‑8. DOI 10.5507/prf.22.24462448
 • Ireinová, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978‑80‑244‑6245‑5. DOI 10.5507/prf.22.24462455
 • Ireinová, M. a kol. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7.
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné na: http://sncj.ujc.cas.cz (člen autorského kolektivu)

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Kubeček, F.: „Nauč se gramatiku a potom něco piš!“ aneb reakce mládeže na pravopisné chyby svých vrstevníků v on-line prostředí. In: VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Bratislava 3.–5. 11. 2021). Eds. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2022, s. 190–197. ISBN 978‑80‑971690‑8‑4. Dostupné zde.

 

Softwary:

 

Konference:

 • Pozdravy v neformálních skupinových konverzacích mládeže v on-line prostředí (16. 5. 2022, příspěvek na 23. mezinárodním setkání mladých lingvistů)
 • Grafické prostředky pro vyjádření důrazu v on-line komunikaci mládeže (30. 9. 2022, příspěvek na XVII. mezinárodní konferenci mladých slavistů „Junge Slavistik im Dialog“)
 • Přirovnání v neformálních konverzacích mládeže v on-line prostředí (2. 12. 2022, příspěvek na XXXI. kolokviu mladých jazykovedcov, Danišovce)

 

Projekty, granty:

 • 2023–2027 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech. NAKI III, DH23P03OVV050. Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2023–2027 Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. NAKI III, DH23P03OVV010. Řešitelka za ÚJČ: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
 • 2022–dosud Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace. Strategie AV21: Odolná společnost pro 21. století. Řešitelka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. Webová prezentace: http://veslovech.cz/.
 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (Ministerstvo kultury (NAKI II), DG20P02OVV029; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.)

 

Členství v akademických orgánech:

 • 2019–2021 Společná programová rada studijních programů Počítačová lingvistika Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Pedagogická činnost:

 • 2022–dosud Kurz správného psaní pro nebohemisty (Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
 • 2022–dosud vedení a oponování bakalářských prací na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Popularizační činnost:
Přednášky:

 • přednášky a workshopy pro školy na výstavě Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (2022–2023, Olomouc, Brno, Uherské Hradiště)
 • Znáte naše nářečí? (2. 11. 2022, v rámci Týdne Akademie věd ČR 2022, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Minulost, současnost i budoucnost našich nářečí (2. 11. 2021, v rámci Týdne Akademie věd ČR 2021, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Specifika dialektů v jižní středomoravské nářeční podskupině (30. 10. 2021, v rámci semináře občanského sdružení Brněnsko tančí a zpívá; spoluautorka Stanislava Spinková)
 • Proč se učit češtinu? (7. a 18. 10. 2021, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc)
 • Seznámení s dialektologií (26. 11. 2019, v rámci literárního semináře, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)
 • Osud českých nářečí (12. 11. 2019, v rámci Týdne vědy a techniky 2019, Gymnázium, Olomouc – Hejčín)

Články:

 • Čechy versus Morava, tentokrát v jazyce (projekt Věda na doma, dostupné zde)

Testy:

 • on-line pravopisná cvičení (projekt Věda na doma, dostupné zde)