> Křivan Jan, Mgr., Ph.D.

Křivan Jan, Mgr., Ph.D.

 

Kontakty

 • e-mail: krivan at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 409

Profil na academia.edu

Profil na FF UK

 

Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, gramatika, jazyková typologie

 

Vzdělání

 • 2007–2015 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, doktorské studium oboru obecná lingvistika, zakončeno titulem Ph.D.
  • disertační práce: Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce
 • 2001–2007 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru český jazyk a literatura – lingvistika a fonetika, zakončeno titulem Mgr.
  • diplomová práce: Externí posesivita v češtině: v typologické a areální perspektivě
 • 2001–2006 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, bakalářské studium oboru mezinárodní obchod, zakončeno titulem Bc.
  • bakalářská práce: Úloha dolaru ve světové ekonomice

 

Další vzdělání a kvalifikace

 • 2017 účast na zimní škole o anotaci diskurzních vztahů v Praze (Second TextLink Training School)
 • 2013 absolvování letní školy o jazykovém vývoji v Berlíně (DGfS Summer School 2013)
 • 2010 účast na zimní škole o jazykové dokumentaci a revitalizaci sámštiny v Bodø (Winter School on Saami Language Documentation and Revitalization)
 • 2010 absolvování letní školy o jazykové typologii v Lipsku (DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology)

 

Dosažená praxe

 • ÚJČ
  • 12/2017–dosud výzkumný pracovník (postdok) v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • od 2018 člen hlavní/koncepční redakce Akademického slovníku současné češtiny
 • FF UK
  • 2/2019–dosud výzkumný pracovník v Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK
  • 5/2011–6/2017 asistent / odborný asistent v Ústavu obecné lingvistiky FF UK (dříve Ústav lingvistiky a ugrofinistiky FF UK)

 

Publikace

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • člen autorského kolektivu: hesla s náslovím b- (2019), c-, č- (2020); d-, ď- (2022), e- (2022), f- (2023), g- (2023), h- (2024), ch- (2024)
  • člen hlavní redakce: hesla s náslovím b- (2019)
 • ZIKMUNDOVÁ, Veronika, KAPIŠOVSKÁ, Veronika & KŘIVAN, Jan. (2024). Onomatopoeia in Mongolian. In: Körtvélyessy, Lívia & Štekauer, Pavol (eds.), Onomatopoeia in the World’s Languages: A Comparative Handbook. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, s. 551–562. DOI: 10.1515/9783111053226-046
 • ZIKMUNDOVÁ, Veronika, KŘIVAN, Jan, ULMAN, Vít & ŽIDEK, Jan. (2024). Onomatopoeia in Sibe. In: Körtvélyessy, Lívia & Štekauer (eds.), Onomatopoeia in the World’s Languages: A Comparative Handbook. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, s. 601–612. DOI: 10.1515/9783111053226-050
 • KŘIVAN, Jan & LÁZNIČKA, Michal. (2023). Inalienable Possession. In: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (Editor-in-Chief Marc L. Greenberg). Brill. DOI: 10.1163/2589-6229_ESLO_COM_033708
 • KŘIVAN, Jan. (2019). Pronominal and adjectival attributive possession in spoken Czech: a usage-based perspective. In: Johanson, Lars & Mazzitelli, Lidia Federica & Nevskaya, Irina (eds.), Possession in Languages of Europe and North and Central Asia. John Benjamins, s. 149–168. DOI: 10.1075/slcs.206.08kri
 • KŘIVAN, Jan. (2015). Adjektiva v širší perspektivě. In: Uličný, Oldřich et al., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 144–152.
 • KŘIVAN, Jan. (2013). Sémantická klasifikace relačních adjektiv. In: Adámková, Petra et al., Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 141–155.
 • KŘIVAN, Jan. (2010). Komentář k výboru z díla. In: Novák, Pavel, Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. J. Křivan, J. Januška, J. Chromý). Praha: Akropolis, s. 11–18.

Kritická edice

 • NOVÁK, Pavel. (2010). Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. Jan Křivan, Jiří Januška, Jan Chromý). Praha: Akropolis. 340 s.

 

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

 • GEORGIEVOVÁ, Jana, KŘIVAN, Jan, LIŠKOVÁ, Michaela & ŠEMELÍK, Martin. (2023). Ke koncepci proprií a deproprií v Akademickém slovníku současné češtiny. Jazykovedný časopis, 74, 3/2023, s. 741–760.
 • ŠEMELÍK, Martin, LIŠKOVÁ, Michaela & KŘIVAN, Jan. (2023). K modifikované koncepci Akademického slovníku současné češtiny. Bohemistyka, 23, 2/2023, 275–296.
 • KŘIVAN, Jan & ŠINDLEROVÁ, Jana. (2022). Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu. Slovo a slovesnost, 83, 2/2022, s. 122–145.
 • JELÍNEK, Tomáš, KŘIVAN, Jan, PETKEVIČ, Vladimír, SKOUMALOVÁ, Hana & ŠINDLEROVÁ, Jana. (2021). SYN2020: A New Corpus of Czech with an Innovated Annotation. In: Proceedings of the Text, Speech and Dialogue. TSD 2021. (Eds. Kamil Ekštein, František Pártl & Miloslav Konopík). LNAI 12848. Springer, s. 48–59.
 • KŘIVAN, Jan. (2020). Kategorizace v lingvistice: spiritus agens nového poznání?. Naše řeč, 103, 1–2/2020, s. 11–23.
 • MŽOURKOVÁ, Hana & KŘIVAN, Jan. (2019). Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii. Naše řeč, 102, 1–2/2019, s. 36–50.
 • KŘIVAN, Jan & LÁZNIČKA, Michal. (2018). Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze. Studie z aplikované lingvistiky, 9, 2018 – Special Issue, s. 42–65.
 • ZÍKOVÁ, Magdalena & KŘIVAN, Jan. (2014). Nahrávání v terénním lingvistickém výzkumu: jak získat kvalitní záznam řeči? Studie z aplikované lingvistiky, 5, 1/2014, s. 65–82.
 • KŘIVAN, Jan. (2014). The role of information structure in Czech possessive constructions. In: Emonds, Joseph & Janebová, Markéta (eds.), Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–227.
 • KŘIVAN, Jan. (2012). Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 73, s. 13–45.
 • KŘIVAN, Jan. (2010). Martin Haspelmath. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2/2010, s. 89–102.

 

Články v ostatních odborných časopisech a sbornících

 • KŘIVAN, Jan. (2008). ‘Vždyť useknete-li žížale ocas, měla by umřít, ale neumře, tělo jí doroste!’ aneb k aktuálnímu členění v externěposesivních konstrukcích. Čeština doma a ve světě, 3 a 4 / 2008, s. 140–147.
 • KŘIVAN, Jan. (2008). Klitika v češtině: systémové vs. fonetické hledisko. In: Setkání bohemistů Cikháj 2006. Sborník. Brno: Tribun EU, s. 12–17.
 • KŘIVAN, Jan. (2004). Funkčnost zájmena svůj. In: Setkání bohemistů Cikháj 2004. Sborník. Brno, s. 36–41.

 

Recenze a odborné zprávy

 • KŘIVAN, Jan. (2020). [recenze] Teorie lexikální sémantiky. Dirk Geeraerts, překlad Aleš Klégr, Praha: Karolinum, 2019, 340 str. Jazykovědné aktuality, 57, 3–4, s. 145–151.
 • KADLECOVÁ, Anna & KŘIVAN, Jan. (2014). Letní škola lingvistiky 2012 a 2013. Naše řeč, 97, s. 101–108.
 • KŘIVAN, Jan. (2010). Velké letní představení jazykové typologie – DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (SSLT). Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2/2010, s. 150–153.

 

Vybrané konferenční příspěvky

 • KŘIVAN, Jan & KARTÁČ, Ivan. Possession as a grammatical category or usage tendency? Evidence from Czech. 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprach¬wissen-schaft. Arbeitsgruppe 5: Possessive relations: interpretation, syntax and argument structure. Universität Stuttgart. 7.–9. března 2018.
 • ZIKMUNDOVÁ, Veronika & KŘIVAN, Jan. Adjectives and complex nominal modification in Sibe. International Symposium on Polyadjectival Nominal Phrases. Edge Hill University, Ormskirk, UK. 31. srpna 2017.
 • KŘIVAN, Jan & LÁZNIČKA, Michal. Cognitive biases and individual constructions: the case of Czech possessive adjectives. The 14th International Cognitive Linguistics Conference: Linguistic Diversity and Cognitive Linguistics. Tartu. 10.–14. července 2017.
 • KŘIVAN, Jan & MACHAČ, Pavel. Jak ufouknut ze střílečky komisaře Moulina: lexikálně-sémantická analýza. Konference 100 let Naší řeči. Ústav pro jazyk český AV ČR. 9. – 11. ledna 2017.
 • KŘIVAN, Jan, LÁZNIČKA, Michal & LEHEČKOVÁ, Eva. Functional explanations of prenominal possessors in attributive possessive constructions: dynamic evidence from Czech. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. University of Naples Federico II, Naples. 31. srpna až 3. září 2016.
 • KŘIVAN, Jan. Pronominal and adjectival attributive possession in Czech. Linguistisches Kolloquium. Sommersemester 2015. Possession as a linguistic category. Brémy. 13. července 2015.
 • KŘIVAN, Jan. The role of information structure in Czech possessive constructions. Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Univerzita Palackého v Olomouci. 6.–8. června 2013.
 • KŘIVAN, Jan. Discreteness and gradience as co-operating techniques in modelling a language. How categorical are categories? TRAIT Workshop. University of Wroclaw. 7.–9. ledna 2013.
 • KŘIVAN, Jan. Frequency and Gradience: The Case of the Morphological Structure of the Czech Comparative. Sprache als komplexes System. 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Arbeitsgruppe 8: Grammatik im Spannungsfeld von Gradienz und Frequenz. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 7.–9. března 2012.
 • LEHEČKOVÁ, Eva & KŘIVAN, Jan. Does Czech habitual morpheme -va- encode a distant past meaning? The Sixth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. Université de Provence, Aix-Marseille I. 1.–3. září 2011.
 • KŘIVAN, Jan. External Possession in Czech: Extending Semantic Properties of the Possessor. 2nd LEipzig Students’ COnference in Linguistics (LESCOL). Leipzig. 1. září 2010.

 

Projekty, granty

 • 2024–2026 Česká frazeologie a proměny jejího užívání v dobových a žánrových kontextech. Projekt GA ČR. Člen řešitelského týmu. Hlavní řešitelka Hana Skoumalová.
 • 2023–2026 Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání. Projekt Sigma TA ČR. Spoluřešitel. Hlavní řešitelka Marie Kopřivová.
 • 2022–2024 Ideofony jako nositelé tradiční kultury v centrální a severovýchodní Asii: Dokumentace a jazyková analýza. Projekt GA ČR. Člen řešitelského týmu. Hlavní řešitelka Alena Oberfalzerová.
 • 2019–2022 Lexikálně-sémantická databáze češtiny. Projekt Éta TA ČR. Spoluřešitel. Hlavní řešitel Aleš Klégr.
 • 2016–2017 Struktury jazyků světa: Zavedení tří unikátních kurzů v anglickém jazyce, inovace kurzu Jazyky světa. Projekt Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky. Hlavní řešitel.
 • 2017 Progres 4. Jazyk v proměnách času, místa a kultury. Projekt FF UK. Člen řešitelského týmu. Hlavní řešitel Petr Čermák.
 • 2013 Inovace předmětu Lexikální sémantika. Projekt FRVŠ. Hlavní řešitel.
 • 2013 Redukované formy v češtině jako součást vývoje jazykového systému. Vnitřní grant FF UK. Spoluřešitel. Hlavní řešitelka Magdalena Zíková.
 • 2010–2013 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Projekt ESF, Univerzita Palackého, Olomouc. Externí autor/lektor. Hlavní řešitel Oldřich Uličný.
 • 2008–2009 Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc. Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy. Hlavní řešitel.

 

Členství v oborových organizacích

 

Výuka

Kurzy pro studenty obecné lingvistiky

 • Úvod do lingvistické analýzy – přednáška + seminář (LS 15/16, LS 16/17), seminář (LS 12/13, LS 13/14, LS 14/15)
 • Metody lingvistického výzkumu – přednáška + seminář (ZS 12/13, LS 13/14, LS 14/15, LS 15/16, LS 16/17)
 • Lexikální sémantika – seminář (ZS 13/14, ZS 14/15, ZS 15/16, ZS 16/17)
 • Jazyk a kognice – seminář (ZS 12/13, ZS 13/14, ZS 14/15, ZS 15/16, ZS 16/17)
 • Seminář k bakalářské práci I (ZS 11/12, ZS 12/13, ZS 13/14, ZS 14/15, LS 15/16, LS 16/17)
 • Seminář k bakalářské práci II (LS 11/12, LS 12/13, LS 13/14, LS 14/15, ZS 16/17, ZS 17/18)

 

Kurzy pro neoborové studenty

 • Úvod do lingvistiky (2–3 přednášky za semestr o syntaxi) (LS 14/15, ZS+LS 15/16, ZS+LS 16/17, ZS 17/18)
 • Seminář k úvodu do lingvistiky (3× LS 11/12, 2× LS 12/13, ZS 13/14)
 • Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky (pro romanisty a další obory) (ZS 12/13, ZS 13/14, ZS 14/15, ZS 15/16)
 • Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky (pro bohemisty) (ZS 12/13, LS 12/13, 2× LS 13/14)
 • Lexikologie a slovotvorba (pro bohemisty) (ZS 18/19)

 

Volitelné kurzy

 • Inkubátor projektů zaměřených na jazykovou dokumentaci (ZS 17/18)
 • Převod úředních textů do srozumitelné podoby I, II (ZS 16/17, LS 16/17)
 • Metalingvistický seminář (LS 14/15, LS 15/16)
 • Vybrané otázky gramatiky – adjektiva (ZS 11/12)
 • Týnský lingvistický seminář (LS 10/11, ZS 11/12, LS 11/12)
 • Aktuální otázky lingvistiky B: morfosyntax (LS 10/11)

 

Kurz pro doktorské studenty

 • Vedení doktorských seminářů v rámci Pražské deskriptivní lingvistiky (od LS 17/18 dosud)

 

Jiné

Organizační činnost

 • 2020 organizátor mezinárodního online workshopu Beyond comparison – experiences and future challenges
 • 2019 organizátor mezinárodního workshopu Workshop on multiverb constructions v rámci konference Linguistics Prague, FF UK
 • 2018 organizátor mezinárodního workshopu Combining verbs in and across languages, FF UK
 • 2011–2017 tajemník Ústavu obecné lingvistiky
 • 2013–2017 organizátor mezinárodní konference Lingvistika Praha / Linguistics Prague
 • 2013 organizátor workshopu Kolokvium o jazykových změnách, FF UK

 

Popularizace

 • 2019 příprava a prezentace lexikografických úloh na stánku ÚJČ v rámci Veletrhu vědy. AV ČR. Program.
 • 2017 Co je jazyk a jak a proč ho vytváříme? Hostem v rozhlasovém pořadu Petra Šourka a Petra Fischera. Reflexe: Historie/Filozofie, ČRo Vltava. Záznam pořadu.
 • 2016 organizace, příprava a prezentace aktivit Kabinetu lingvistických kuriozit v rámci festivalu Open Square. Praha, FF UK. Reportáž České televize.