> Homoláč Jiří, doc., PhDr., CSc.

Homoláč Jiří, doc., PhDr., CSc.

Kontakty
e-mail: homolac at ujc.cas.cz, jiri.homolac@seznam.cz
telefon: +420 225 391 442
na ResearchGate

 

Odborné zaměření
stylistika, diskurzní analýza, sociolingvistika

 

Vzdělání

 • 2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, habilitace v oboru Český jazyk (habilitační práce: Internetové diskuse o cikánech a Romech)
 • 1989–1994 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, interní vědecká aspirantura (CSc.), katedra českého jazyka FF UK (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), studijní obor: Český jazyk (disertační práce: Intertextovost a utváření smyslu v textu)
 • 1988 PhDr.
 • 1983–1988 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština – dějepis

 

Praxe

 • 2013–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, oddělení stylistiky a lingvistiky textu (od r. 2019 oddělení stylistiky a sociolingvistiky)
 • 2012–dosud Akcent College, Praha, katedra bohemistiky
 • 2002–2012 Tokijská univerzita cizích jazyků
 • 1995 Univerzita v Bernu, lektor českého jazyka
 • 1991–2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), odborný asistent, docent (2008–2009)
 • 1989–1991 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), interní aspirant
 • 1988–1989 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), stážista

 

Publikační činnost
Monografie

 • Homoláč, J. (2009): Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Karolinum.
 • Homoláč, J. (1998): A ta černá kronika! Brno: Doplněk.
 • Homoláč, J. (1996): Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum.

 

Kapitoly v monografiích (za posledních pět let)

 • Sherman, T. – Homoláč, J. (v tisku): “Maybe the worst thing is that I speak Vietnamese with a Czech accent”: Language and trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic. In: B. Brehmer (ed.), Multilingual Language Biographies in Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford &ndash Wien: Peter Lang.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2019): Verbálně signalizované sebeopravy nahrazením ve veřejných mluvených textech. In: J. Hoffmannová – J. Homoláč – K. Mrázková:, Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia, s. 67-102.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2016): Sféra institucionální komunikace. In: J. Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, s. 144–181.

 

Články (za posledních pět let)

 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2019): “My mom works in a restaurant here at the market, so she doesn’t need Czech”: managing the (non-)acquisition of the majority language in an ethnolinguistic minority community. Language Policy, (18), s.1-26. https://doi.org/10.1007/s10993-019-09520-5.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2018): Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny. Slovo a slovesnost, 79 (2), s.  41–156.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2017): Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí. Slovo a slovesnost, 78 (3), s. 237–253.
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2017): “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua, 36 (1), s. 1–29.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. – Veroňková, J. (2016): Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost, 77 (2), s. 143–154.

 

Recenze (za posledních pět let)

 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2016): Renata Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji [R. Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Praha: Karolinum 2014]. Romano Džaniben, 23 (1), s. 162–165.

 

Encyklopedická hesla

 

Granty

 • 2018-2020 Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 18-08651S;řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR, spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2015-2017 Syntax mluvené češtiny (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 15-01116S; řešitelka: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR)
 • 2014–2016 Vietnamští a čeští mluvčí v prostředí formálního a neformálního vzdělávání: Interakce a její reflexe vietnamskými mluvčími (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 14-02509S, řešitel: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D., spoluřešitel doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.)
 • 2012-2014 Stylistika mluvené a psané češtiny (Grantová agentura ČR, registrační číslo: P406/12/1829; řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. /2012/, prof. Jana Hoffmannová, DrSc. /2013–2014/)

 

Členství v institucionálních orgánech

 • 2017–dosud předseda Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • 2013–dosud člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru český jazyk na FF UK
 • 2013–dosud člen a od roku 2017 místopředseda správní rady Institutu pro studium literatury
 • 2013–2017 člen hodnoticího panelu GA ČR Lingvistika a literární vědy

 

Účast na mezinárodních konferencích (za posledních pět let)

 • 2nd International Conference on Sociolinguistics, Budapest, 6.–8. 9. 2018 (spolu s T. Sherman autor referátu: Processes and practices in the acquisition and use of Czech names by Vietnamese).
 • 2nd International Conference on Sociolinguistics, Budapest, 6.–8. 9. 2018 (spolu s K. Mrázkovou autor referátu: „Besides government‘s falls, elections and political scandals, I like skiing and wine”: Discourse Analysis of Twitter accounts of Czech journalists).
 • 5th International Language Management Symposium: Interests and Power in Language Management. Universität Regensburg, 12.–14. 9. 2017 (spolu s T. Sherman autor referátu: “They all think they won’t be staying long enough to invest energy in learning the language”: Managing the (non-)acquisition of the majority language in an individual ethnolinguistic minority community).
 • 1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Eötvös Loránd University, Budapešť, 1.–3. 9. 2016 (spolu s T. Sherman autor referátu: “You, young Vietnamese (“uninfected”), simply can’t understand us, the Czechified bananas”: On language and the role of young Vietnamese in the superdiversification of the Czech new media space).
 • The Sociolinguistics of Globalization: (De)centring and (de)standardization. The University of Hong Kong, 3.–6. 6. 2015 (spolu s T. Sherman autor referátu: Language, mobility and the trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic).

 

Popularizační přednášky

 • „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů. Kruh přátel českého jazyka, 5. 12. 2018 (s K. Mrázkovou).
 • Jazyk a trajektorie mladých Vietnamců v České republice. Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK. Praha 7. 4. 2017 (s T. Sherman).
 • Administrativní styl a jeho vývoj. Seminář pro překladatele v Evropském parlamentu. Lucemburk, 20. 6. 2016.