> Filipová Jitka, Mgr.

Filipová Jitka, Mgr.

 

Kontakty

j.filipova@ujc.cas.cz

tel: +420 225 391 452

academia.edu: https://cuni.academia.edu/JitkaFilipov%C3%A1

 

Odborné zaměření

staročeská a středněčeská textologie

 

Vzdělání

od 2020 doktorské studium, obor český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma disertační práce: Jazyk moravských smolných knih 16.–18. století 2017–2020 navazující magisterské studium, obor český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma diplomové práce: Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách

2014–2017 bakalářské studium, obor česká filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, téma bakalářské práce: České básnické deníky po listopadu 1989

 

Dosažená praxe v ÚJČ

od 2020 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Zahraniční stáže

2023 Slavisches Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen (dvouměsíční stáž v rámci programu Erasmus+)

2022 Centro de Linguas Modernas, Universidade de Santiago de Compostela (dvouměsíční stáž v rámci programu Erasmus+)

2018–2019 Master Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Univerzität Wien (semestrální pobyt v rámci programu Erasmus+)

 

Publikační činnost

On-line databáze:

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

 

Vědecké edice textů:

Nástrahy na ryby. Filipová Jitka (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2021. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/51739daf-5bdd-11eb-9d6e-d45d642534e0/plny-text/s-aparatem/folio/132v.

Nový zákon muzejní mladší, Markovo evangelium, Filipová, Jitka – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/9bd12fe0-560c-4a59-b971-de39d264c2cf/plny-text/s-aparatem/folio/33r.

 

Články:

Filipová, Jitka (2022): Užívání majuskulí v Krevní knize městečka Bojkovic (1630–1721). Bohemica Olomoucensia, 14(2), 108–130.

Filipová, Jitka (2022): Préteritální auxiliár ve třetích osobách střední češtiny jako příznak vysokého stylu? Svědectví Smolné knihy velkobítešské (1556–1636). Clavibus Unitis, 11(2), 101–110.

 

Projekty a granty

od 2020: Spolupráce s The University of Texas at Austin, Linguistics Research Center (kurz staré češtiny, členka týmu).

2018: Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské, GA ČR č. 18-07309S (řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.), členka řešitelského týmu.

2017–2019: Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do reforem osvícenského katolicismu, GA ČR č. 17-06507S (řešitelka Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.), členka řešitelského týmu.

 

Konferenční výstupy

2023: Diachronní setkání Historický text a jeho interpretace, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, příspěvek Drážďanský rukopis Pulkavovy kroniky

2022: Konference Junge Slavistik im Dialog, Ústav slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Kristiána Albrechta v Kielu, příspěvek The Use of Majuscules in The Book of Testimonies of Bojkovice 1630–1721.

2022: Konference 23. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, příspěvek Préteritální auxiliár ve třetích osobách ve Smolné knize velkobítešské (1556–1636).

2021: Diachronní setkání Historický text a jeho interpretace, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, příspěvek Užívání velkých písmen v Krevní knize městečka Bojkovic.

2021: Konference Junge Slavistik im Dialog, Ústav slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Kristiána Albrechta v Kielu, příspěvek Diphthongization ý > ej in The Book of Testimonies of Velká Bíteš (1556–1636).

 

Výuka

Seminář Dějiny češtiny (LS 2021/2022), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.

 

Popularizace

2024: lektorka středoškolské stáže Ediční příprava „ſtarych knieh“ v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2024

2023: Slavisches Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen, přednáška Vývoj grafického záznamu češtiny

2023: Kruh přátel českého jazyka, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Univerzita Karlova přednáška Raněnovověké smolné knihy jako jazykový pramen