> Etchegoyen Rosolová Kamila, Mgr., Ph.D.

Etchegoyen Rosolová Kamila, Mgr., Ph.D.

Kontakty:
e-mail: etchegoyen at langdpt.cas.cz
tel.: +420 732 347 448

 

Odborné zaměření:
vědecká komunikace v angličtině, odborné psaní, didaktika jazyků a psaní, rozvoj kompetencí doktorandů a školitelů

 

Vzdělání:
2001–2008 Michigan State University, East Lansing, Michigan

 • doktorské studium
 • obor: vzdělávací politika, dizertační práce: Language in Search of Practice: The Progress of Curriculum Reform in the Czech Republic

Jarní semestr 1998 Kansas State University, Manhattan, Kansas (výměnný pobyt)

 

1993–2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium
 • obory: překladatelství a tlumočnictví angličtina – pedagogika, diplomová práce: Poradenství na středních školách v USA

1992–1993 Irvine High School, Irvine, California
1988–1992 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud Ústav pro jazyk český, vedoucí kabinetu studia jazyků
 • 2022 hostující editorka, Journal of Academic Writing
 • 2011–2019 Ústav pro jazyk český, členka oddělení kabinetu studia jazyků, vedoucí Centra akademického psaní (v angličtině)
 • 2011–2012 Center for Talented Youth (dnes Centrum talentované mládeže, Brno), John Hopkins University, externí lektorka psaní
 • 2010–2011 Easylink Business Services, Praha, konzultantka
 • 2008–2009 Michigan State University, Center for Research in Mathematics and Science Education (nyní Center for the Study of Curriculum Policy), výzkumná pracovnice
 • 2006–2008 Michigan State University, Writing Center, lektorka psaní, koordinátorka pobočky centra psaní (Eli Broad College of Business)
 • 2001–2006 Michigan State University, College of Education, výzkumná asistentka (graduate research assistant)
 • 1996–2000 tlumočnice na volné noze, lektorka angličtiny
 • 1993–1997 Jazyková škola Polyglot, lektorka angličtiny
 • 1993–1994 Velvyslanectví USA, obchodní centrum, Gold Key Service – příprava a koordinace obchodních misí

 

Zahraniční stáže a letní školy:

 • 29. 7. – 11. 8. 2019 – Dartmouth Summer Seminar for Composition Research, Dartmouth College, Institute for Writing and Rhetoric, Hanover, New Hampshire
 • 19. 8. – 23. 8. 2019 – European Writing Centers Association Summer Institute, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt(Oder), Německo
 • 28. 1. – 1. 2. 2019 – Cost Action 1522 We ReLaTe (Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development), Göthe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, Německo (Kvantitativní analýza dat za použití SPSS)
 • 7. 1. – 11. 1. 2019 – Cost Action 15136 ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities), Vilnius University, Litva (Hodnocení ve vědě a jeho dopad na kariéru v sociálních vědách)
 • 10. 9. – 14. 9. 2018 – Cost Action 15221 We ReLaTe, Evropská univerzita Tirana, Albánie (Kvalitativní analýza dat a tvorba dotazníků)

 

Granty, stipendia a ocenění:

 • 2021–2023 Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní (TA ČR, reg. č. TL05000309, řešitel: Jiří Homoláč)
 • 2018–2021 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů (TA ČR, reg. č. TL01000274, řešitelka: Kamila Etchegoyen Rosolová)
 • 2007 Michigan State University, College of Education, Dissertation Completion Fellowship
 • 2006–2007 Michigan State University, College of Education Alumni Fellowship
 • 2004 Michigan State University, College of Education, Summer Research Fellowship
 • 2001–2002 Fulbrightovo stipendium
 • 1998 Cestovní grant Hlávkovy nadace
 • 1993 Presidential Fitness Award for Outstanding Academic Achievement, Irvine High School, Kalifornie

 

Členství v institucionálních orgánech:

 • od r. 2024 členka Odborné rady projektu NCIP VaVal (Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací), projektová aktivita PA 2a: Akademické služby
 • od r. 2023 členka Rady EATAW (European Association for Teaching Academic Writing)

Výuka a semináře:
od r. 2012 tvorba a výuka online kurzů odborného psaní v angličtině v LMS Moodle
kurzy a semináře pro doktorandy, výzkumníky a začínající VŠ učitele, např.:

 • semestrální kurz pro VŠ učitele na PedF UK k rozvoji pedagogických a publikačních dovedností v angličtině
 • kurzy vědeckého psaní pro doktorandy PedF MU
 • kurz Writing for Publication: Supervisor/Lecturer Training (mentoring v praktické části kurzu)
 • společný kurz kabinetu studia jazyků ÚJČ a Tel Aviv University Writing for Publication pro AV ČR a Tel Aviv University (ve spolupráci s dr. Monicou Broido, Tel Aviv University)
 • lektorská činnost v Kurzu základů vědecké práce AV ČR od r. 2012

 

Publikace:

 • Homoláč, J. – Křen, M. – Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. – Hoffmannová, J. – Kaderka, P. – Kopecký, J. – Sherman, T. – Vondřička, P. (2023): Akademické psaní a frázové banky. Slovo a slovesnost, 84 (4), s. 303–321. https://doi.org/10.58756/s4348418
 • Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. (2022): Potřebujeme na univerzitách vyučovat akademické psaní? Příklad dobré praxe z ÚJČ AV ČR a VŠB-TUO. CASALC Review, 11(2), s. 39–48.
 • Etchegoyen Rosolová, K. – Kašpárková, A. (2021). How Do I Cook an Impact Factor Article If You Do Not Show Me What the Ingredients Are? Educare, (1), s. 70-97. https://doi.org/10.24834/educare.2021.1.6
 • Poche Kargerová, J. – Vallin, P. – Etchegoyen Rosolová, K. – Bajerová, K. (2020). Cognitive Operations in Teachers’ Development of Reflective Skills: WANDA Group Reflection in a Czech Primary School. Pedagogika 70(4), s. 592-613. https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1695
 • Etchegoyen Rosolová, K. Michael Billig – Learn to write badly: How to succeed in social sciences, 2013. Slovo a slovesnost, 2016, 77(1), s. 70-74.
 • The Center for Research in Math and Science Education, Michigan State University. (2010). Breaking the cycle: An international comparison of U.S. mathematics teacher preparation. https://www.educ.msu.edu/content/sites/usteds/documents/Breaking-the-Cycle.pdf
 • Etchegoyen Rosolová, K. Literacy practices in a foreign language: Two Cuban immigrants (2007). In: Victoria Purcell-Gates: Cultural Practices of Literacy: Case studies of language, literacy, social practice, and power. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Konference a přednášky:

 • Etchegoyen Rosolova, K. – Kasparkova, A. The role of writing developers at the times of AI tools: Czech Academic Phrasebank project. 13. Conference European Association for Teaching Academic Writing (EATAW). Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Švýcarsko. 5.–7. 6. 2023.
 • Etchegoyen Rosolova, K. Czech Phrasebank: A Tool for Writing Development. The 15th Teaching and Language Corpora Conference (TaLC), University of Limerick, Irsko, 13.–16. 7. 2022.
 • Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. (2020). A geo-caching game ‘Meet your Editor’ as a teaser for writing courses. 2020 IEEE International Professional Communication Conference (ProComm), 2020, pp. 87–91, doi: Atlanta, USA, Book Series: IEEE International Professional Communication. https://doi.org/10.1109/ProComm48883.2020.00019.
 • Etchegoyen Rosolova, K. – Kasparkova, A. “A new world has opened up“: Effects of teaching the move structure of abstracts to Czech doctoral students and academics. Norwegian Forum for English for Academic Purposes (NFEAP), Oslo, Norsko, 6. – 8. 6. 2018.
 • Etchegoyen Rosolová, K. Writing Up Research: Managing the Writing Process. Keynote talk, ABCD seminar for post-doctoral fellows in mathematics and informatics. European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM). Pisa, Italy, říjen 2014 & Athens, Greece, říjen 2013.
 • Etchegoyen Rosolová, K. Seeking quality through decentralizing decision-making over curriculum: The case of the Czech Republic. Konference American Educational Research Association (AERA), Chicago, IL, duben 2007.
 • Etchegoyen Rosolová, K. Rhetoric and Action of Educational Reforms in the Czech Republic. Konference Comparative and International Education Society (CIES), Stanford, CA, březen 2005.

 

Fulbright podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/fulbright-czech-republic/episodes/Kamila-Etchegoyen-Rosolov-e2fmq8s/a-aav57lk