> Dušek Jan, Mgr.

Dušek Jan, Mgr.

Kontakty
e-mail: jdusek@ujc.cas.cz
telefon: 225 391 455

 

Odborné zaměření
vývoj češtiny, didaktika, lexikologie, starší česká literatura

 

Vzdělání

2016–dosud: doktorské studium, Český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2011–2015: navazující magisterské studium, Český jazyk – specializační studium – Latinská medievistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona)
2011–2014: navazující magisterské studium, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Postava svatého Prokopa v historiografických a hagiografických textech 16. a 17. století)
2008–2011: bakalářské studium: Český jazyk a literatura – Latina, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Svatý Prokop v literárních pramenech)

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2015–dosud: odborný pracovník v oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost
on-line databáze:
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

články:

Dušek. Jan. Kdo nebo co je bába ve středověku a raném novověku? In: Bažant, Vojtěch; Dynda, Jiří; Šimeček, David; Šorm, Martin (eds.). Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2021, s. 29–40.

Dušek. Jan. Vývoj češtiny a starší česká literatura v expozicích a programech Národního památkového ústavu, vhodných pro víceletá gymnázia. ČJL 70, 2019–2020, 5, s. 247–249.

Dušek, Jan. Obraz porodní báby ve střední češtině. In: Vaňková, Irena; Šťastná, Lucie (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Praha: 2018, s. 145–154.

Dušek, Jan. Vokabulář webový a škola. In: JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE, 2017, 6, 2, s. 27–35.

 

Projekty, granty

2016–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS) LM2015081 (člen týmu)

 

Výuka

2021–2023: výuka latiny, Gymnázium, Arabská, Praha 6

2018–dosud: výuka latiny, Malostranské gymnázium, Praha 1

2016–2021: examinátor u zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt SERR A1 – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, studijní středisko Albertov

2015–2020: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání– tvorba zadání písemné práce ČJL

2014–2019: výuka češtiny jako cizího jazyka včetně přípravy na výuku a činnosti spojené s výukou – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, studijní středisko Albertov

 

Popularizační činnost

28. 5. 2021: Noc kostelů, Stříbrná Skalice – Legenda o sv. Prokopovi

4. 4. a 7. 4. 2021: Malostranské gymnázium – Kde najdu na netu starší češtinu

3. 4. a 24. 4. 2021: Malostranské gymnázium – Mění se čeština? (vývoj češtiny)

25. 3. 2021: Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci – K čemu vám je práce „staročechů“? A kde jste mohli potkat duál?

24. 5. 2019: Noc kostelů, Stříbrná Skalice – četba barokního kázání Jan Libertin: Jan celého světa (1729)

11. a 12. 9. 2019: Týden vědy a techniky, Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. – Kde hledat na internetu starou češtinu

9. 11. 2018: přednáška Kde hledat na internetu starou češtinu, Gymnázium Jana Keplera

7. 11. 2018: přednáška Kde hledat na internetu starou češtinu, Arcibiskupské gymnázium
1. 9. 2018: přednáška Stopy sv. Prokopa v raném novověku, Archeoden – Sázava

 

Členství v odborných organizacích

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Asociace učitelů klasických jazyků