> Pracoviště

Pracoviště

Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 (mapa)

sekretariát – oddělení ředitelství, tel.: +420 225 391 402, 257 533 756, e-mail: ujc at ujc.cas.cz

jazyková poradna, tel.: +420 257 531 793

oddělení gramatiky, tel.: +420 225 391 428

oddělení jazykové kultury, tel.: +420 225 391 424

oddělení současné lexikologie a lexikografie, tel.: +420 225 391 437

oddělení stylistiky a sociolingvistiky, tel.: +420 225 391 401

Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1 (mapa)

knihovna, tel.: +420 225 391 462, 225 391 463

oddělení onomastiky, tel.: +420 225 391 466

oddělení vývoje jazyka, tel.: +420 225 391 460

oddělení vědeckých informací, tel.: +420 224 818 182

ekonomicko-technické oddělení, tel.: +420 225 391 451

Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 00 Praha 8 (mapa)

kabinet studia jazyků, tel.: +420 736 249 295

Veveří 967/97, 602 00 Brno (mapa)

dialektologické oddělení, tel.: +420 532 290 292

etymologické oddělení, tel.: +420 532 290 519

Přijímání dokumentů (podrobné informace zde)