> Základní kontakty

Základní kontakty

Telefonické dotazy:

Telefonická linka jazykové poradny: +420 257 531 793
Provozní doba: v pracovní dny v době 10–12 hodin

UPOZORNĚNÍ: Po dobu letních prázdnin je telefonický provoz jazykové poradny omezen na každé úterý a čtvrtek, vždy na dobu 10–12 hodin. Děkujeme vám za pochopení.

Písemné dotazy:

E-mailové poradenství neposkytujeme. Složitější nebo obsáhlejší jazykové otázky lze zodpovědět formou placené písemné expertizy. Odpovídáme pouze na jazykové dotazy, věcný výklad textů zákonů, vyhlášek, předpisů, soudních rozhodnutí, smluv, dohod apod. přísluší výhradně právníkům. Vyhotovení písemných odpovědí, posudků a expertiz je zpoplatněno a tazatelům zasíláno poštou nebo e-mailem. Výše ceny je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování posudku (min. 500 Kč + DPH + manipulační poplatek a poštovné). Zaplatit je možno pouze platbou na účet. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace prosíme tazatele o sdělení jejich telefonního čísla.

Písemné žádosti přijímáme na adrese:

Jazyková poradna

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Letenská 123/4

118 00  Praha 1

Žádosti o písemnou placenou expertizu lze zasílat též na e-mailovou adresu poradna at ujc.cas.cz. Do předmětu zprávy napište Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz.

Vyhrazujeme si právo nereagovat na dotazy, jejichž autoři nerespektují zásady slušné a zdvořilé komunikace.