> Jak jazyková poradna funguje

Jak jazyková poradna funguje

Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o jazykovou radu doporučujeme tazatelům a dalším zájemcům o češtinu, aby se nejdříve pokusili vyhledat odpověď na svůj dotaz samostatně, a to v Internetové jazykové příručce. Na této stránce uživatelé najdou informace o více než 112 000 slovníkových heslech a dále výklady k jazykovým jevům, na něž se tazatelé jazykové poradny opakovaně ptají. Východiskem pro zpracování jednotlivých výkladů byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Na rozdíl od nich jsou některé výklady v Internetové jazykové příručce podrobnější, ucelenější a zpřesňující (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen aj.). Některé informace byly čerpány ze speciálních jazykových příruček, z odborných časopiseckých studií, z českých státních norem i z databáze jazykové poradny. Ve výkladech se uvádějí také rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a řešení, která doporučujeme.

Odpovědi na své otázky můžete rovněž vyhledávat v Databázi jazykových dotazů, do níž průběžně doplňujeme dotazy zodpovídané v jazykové poradně.

Odpověď na značné množství jazykových dotazů můžete najít také v rubrice Zajímavé dotazy nebo v časopise Naše řeč. Vzhledem k tomu, že stránky jazykové poradny – zvláště Internetovou jazykovou příručku – neustále rozšiřujeme, veškeré vaše připomínky a podněty ke všem těmto rubrikám uvítáme na poradenské e-mailové adrese poradna at ujc.cas.cz.

Upozorňujeme, že telefonické hovory tazatelů s pracovníky jazykové poradny mohou být zaznamenávány, a to pro zkvalitňování poradenské činnosti a pro účely statistické a lingvistické analýzy jevů, na které se tazatelé ptají. Výsledky statistické a lingvistické analýzy dotazového materiálu využíváme v důsledně anonymizované podobě při přípravě odborných i popularizačních textů, jazykových příruček apod.