> Smluvní spolupráce

Smluvní spolupráce

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – spolupráce na přípravě a hodnocení maturit z českého jazyka

Česká tisková kancelář – lekce pro redaktory a zpravodaje ČTK o vybraných jazykových jevech

Český rozhlas – workshopy a jazykové semináře pro tvůrce zpravodajských a publicistických pořadů

Microsoft – vývoj a zdokonalování korektoru české gramatiky pro Microsoft Office

Presco group – spolupráce na seznamu křestních jmen pro kalendáře

Qbizm technologies – spolupráce na tvorbě elektronických knih

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – spolupráce na vydání ČSN 01 6910