> Místní jména v Čechách

Místní jména v Čechách

Pětisvazkový slovník Místní jména v Čechách: jejich vznik, původ, význam a změny, napsal Antonín Profous ve spolupráci s Janem Svobodou a Vladimírem Šmilauerem. Vyšel v letech 1947–1960. Zpracovává přes 15 000 jmen českých měst a obcí.

Digitalizovaná podoba Profousova slovníku byla zpřístupněna v roce 2011.

předchozí kategorie
Lexiko
následující kategorie
Neomat