> Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny podává elementární přehled o české slovní zásobě mezi léty 1500–1780 a rozšiřuje a prohlubuje její celkový obraz ustavený především Slovníkem česko-německým Josefa Jungmanna. Projekt byl zahájen v roce 2005 jako reakce na volání po soustavném zpracování středněčeské slovní zásoby. Základ databáze byl vytvořen digitalizací lístkové kartotéky uložené v oddělení vývoje jazyka; nyní se databáze průběžně rozšiřuje výběrovou excerpcí. Všechny záznamy jsou opatřeny několika počítačově čitelnými údaji o excerpované lexikální jednotce a jejím prameni, takže v databázi je možno vyhledávat i listovat. Pro hledání v databázi je nutné se registrovat.

předchozí kategorie
Korpus MONOLOG
následující kategorie
Lexiko