> Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení, dovolujeme si vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší organizaci.

Kontaktní adresa správce

Správcem vašich osobních údajů je Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky,
IČO 68378092, se sídlem Letenská 4, Praha 1, PSČ 118 00 (dále jen ÚJČ).

ÚJČ jako správce osobních údajů zpracovává Vaši e-mailovou adresu pouze za účelem zasílání newsletteru. Vaše e-mailová adresa není, kromě našich smluvních partnerů, v případě, že se vedle nás podílejí na zpracování Vaší e-mailové adresy (tj. zpracovatelů), jako například osoby zajišťující technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé zaměstnaneckých benefitů, marketingových služeb, mzdového účetnictví, předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není ÚJČ uložena právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Při zpracování osobních údajů v ÚJČ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

E-mailová adresa je zpracovávána na základě Vašeho předchozího souhlasu a máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.