> 100. výročí narození dr. Igora Němce

100. výročí narození dr. Igora Němce

100. výročí narození dr. Igora Němce

Dne 12. 6. uplynulo 100 let od narození PhDr. Igora Němce, DrSc., zakladatele moderní české diachronní lexikologie a lexikografie, dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jeho stále živé dílo si mohou zájemci připomenout mimo jiné prostřednictvím webového portálu Vokabulář webový, který zpřístupňuje digitalizovanou verzi Němcových stěžejních monografií i heslové stati Staročeského slovníku.

Nejnovější aktuality

12 července, 2024

Návštěvníci letošních Horňáckých slavností budou moct zhlédnout výstavu o nářečích, na jejímž vzniku spolupracovalo dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Kompletní program celé akce je dostupný zde. Každý zájemce o nářečí (nejen ten, který přijede na slavnosti)...

přečíst
26 června, 2024

V novém čísle KGA 29/2024 porovnává Magdalena Lapúniková užití pozdravů a rozloučení v češtině a francouzštině, Sylva Nzimba a Vojtěch Veselý analyzují české frazémy s recipročním významem, Jindříška Svobodová a kol. se zabývají problematikou řetězových e-mailů, František Štícha recenzuje knihu Tomáše Káni o českých deminutivech. Číslo také přináší...

přečíst
26 června, 2024

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník mezioborového kolokvia Historický text a jeho interpretace, které se koná v hotelu Na Závisti v Kozojedech ve dnech 23.–25. října 2024. Vítány jsou diachronně zaměřené příspěvky z oblasti lingvistiky, literární vědy, historie a příbuzných oborů. Všechny potřebné informace včetně...

přečíst
18 června, 2024

Víte, proč koření vyráběnému z usušených rozemletých papriček obvykle říkáme kajenský/cayenský pepř? Zajímá vás, zda mají výrazy pepř a paprika nějakou souvislost? A jak dlouho je vlastně v češtině používáme? Odpověď najdete v jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy. Na příkladu slov feferonka, chilli...

přečíst