> Z Jazykovědných aktualit 2021/3–4

Z Jazykovědných aktualit 2021/3–4

Právě vyšlo nové vydání Jazykovědných aktualit. Z jeho obsahu upozorňujeme např. na článek Žanety Dvořákové Pojmenuj exoplanetu a článek Michaely Liškové, Barbory Procházkové a Martina Šemelíka Hesla z Akademického slovníku současné češtiny publikovaná mimo abecední pořadí: tematický okruh koření. Kromě nich v čísle najdete i recenze Michaely Liškové nebo Martina Šemelíka. Martin Šemelík a Karla Tvrdá přispěli i zprávami do rubriky Kronika, kde mj. vyšla gratulace Olze Müllerové k blížícím se kulatým narozeninám a vzpomínky na Naďu Svozilovou a Vladimíra Mejstříka, někdejší pracovníky ÚJČ. Celé dvojčíslo Jazykovědných aktualit najdete zde.

Nejnovější aktuality

7 června, 2024

Ve dnech 3. a 4. června se v Liberci uskuteční konference Propria a apelativa – aktuální otázky III, na jejíž organizaci se podílí také oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Účastníci ze čtyř zemí na konferenci budou referovat o aktuálním výzkumu v oblasti slovní zásoby a vlastních jmen. Část konference bude možné sledovat online. Bližší...

přečíst
31 května, 2024

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 10 studií, 3 recenze a rozhovor s prof. Rudolfem Šrámkem. Mimo jiné si můžete přečíst příspěvek Martiny Ptáčníkové o toponymii Adršpašsko-teplických skal nebo shrnutí dosavadního výzkumu osobních jmen v Maďarsku, Polsku, Česku a na Slovensku, jehož spoluautorkou je Žaneta Dvořáková. 

přečíst
28 května, 2024

Zveme vás na 12. ročník puchmajerovské konference Jeden jazyk naše heslo buď, která se uskuteční 17.–18. října 2024 v Radnicích a na jejíž organizaci se podílí rovněž Ústav pro jazyk český. Vzhledem k blížícímu se 175. výročí založení Spolku radnických ochotníků bude tématem letošního ročníku spolková činnost v 19. století. Vítány...

přečíst
28 května, 2024

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 85, 2024, č. 2) se Tatiana Perevozchikova zabývá českými posesivními zájmeny v infinitivních konstrukcích. Petr Nejedlý zkoumá vztah mezi poezií Václava Hanky a lidovými písněmi. Dick Smakman, Sandy Barasa, Cassie Smith-Christmas a Nathan Albury-Garcés uvažují nad tématem kulturní diverzifikace sociolingvistiky. Petr Kaderka,...

přečíst