> Vyšla Naše řeč 1/2023

Vyšla Naše řeč 1/2023

Vyšla Naše řeč 1/2023 První letošní Naše řeč je věnována tématu empirických výzkumů v české kognitivní lingvistice, k němuž hostující editoři Eva Lehečková a Jakub Jehlička vybrali čtyři články: v prvním se Dana Kratochvílová zaměřuje na kontrastivní česko-španělskou analýzu reportativních částic, ve druhém Michal Kořenář se spoluautory zjišťuje vliv bilingvismu na kognici z pohledu usage-based přístupů. V další studii se Jakub Jehlička věnuje percepci multimodálního vyjádření aspektuálnosti v češtině a číslo uzavírá Petra Čechová s kolektivem pojednáním o novém nástroji pro výpočet fonotaktické probability v češtině.

Nejnovější aktuality

18 června, 2024

Víte, proč koření vyráběnému z usušených rozemletých papriček obvykle říkáme kajenský/cayenský pepř? Zajímá vás, zda mají výrazy pepř a paprika nějakou souvislost? A jak dlouho je vlastně v češtině používáme? Odpověď najdete v jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy. Na příkladu slov feferonka, chilli...

přečíst
18 června, 2024

Dne 12. 6. uplynulo 100 let od narození PhDr. Igora Němce, DrSc., zakladatele moderní české diachronní lexikologie a lexikografie, dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jeho stále živé dílo si mohou zájemci připomenout mimo jiné prostřednictvím webového portálu Vokabulář webový,...

přečíst
7 června, 2024

Ve dnech 3. a 4. června se v Liberci uskuteční konference Propria a apelativa – aktuální otázky III, na jejíž organizaci se podílí také oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Účastníci ze čtyř zemí na konferenci budou referovat o aktuálním výzkumu v oblasti slovní zásoby a vlastních jmen. Část konference bude možné sledovat online. Bližší...

přečíst
31 května, 2024

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 10 studií, 3 recenze a rozhovor s prof. Rudolfem Šrámkem. Mimo jiné si můžete přečíst příspěvek Martiny Ptáčníkové o toponymii Adršpašsko-teplických skal nebo shrnutí dosavadního výzkumu osobních jmen v Maďarsku, Polsku, Česku a na Slovensku, jehož spoluautorkou je Žaneta Dvořáková. 

přečíst