Zobrazit menu

Knižní publikace

Etymologický slovník jazyka staroslověnského
Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Hlavní redaktoři: Eva Havlová (1.–6. sešit) – Adolf Erhart (6.–12. sešit) – Ilona Janyšková (od 13. sešitu); kolektiv etymologického oddělení
Academia, Praha
od 15. sešitu Tribun EU, Brno

K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu
K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

Vojtěch Veselý
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha 2023

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu
První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

Kateřina Voleková – Andrea Hlaváčová Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

Dialog a mluvená čeština
Dialog a mluvená čeština

Olga Müllerová
Jana Hoffmannová – Lucie Jílková – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

Slova a věci. Etymologické etudy
Slova a věci. Etymologické etudy

Žofie Šarapatková
Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích
Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Ondřej Dufek – Klára Dvořáková – Martin Beneš – Hana Mžourková – Barbora Martinkovičová – Kamila Smejkalová – Veronika Štěpánová
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

Parerga Baltica
Parerga Baltica

Bohumil Vykypěl
Lincom, Mnichov 2022

Čeština Daniela Adama z Veleslavína
Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Alena M. Černá
Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2022

Tři příspěvky k slovanské etymologii
Tři příspěvky k slovanské etymologii

Václav Polák
Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině
Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Bohumil Vykypěl – Taťána Vykypělová – Helena Karlíková – Ilona Janyšková – Vít Boček (s příspěvkem Evy Marie Hrdinové)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022