> Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině
Bohumil Vykypěl – Taťána Vykypělová – Helena Karlíková – Ilona Janyšková – Vít Boček (s příspěvkem Evy Marie Hrdinové)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022
 
Tato kniha zkoumá vliv církevní slovanštiny na starou, střední a novou češtinu. Věnuje se
zejména otázce možných církevněslovanských stop ve slovní zásobě staré češtiny a možného vlivu
církevněslovanského biblického překladu na staročeský biblický překlad jakož i konceptuálnímu
vlivu církevní slovanštiny na představu o jazyce v té době. Hledá svědectví znalostí
o církevní slovanštině ve střední češtině. Pojednává o ambivalentní roli církevní
slovanštiny v době nové češtiny moderního českého národa.