> Tintěrová Ivona

Tintěrová Ivona

Kontakty

  • e-mail: tinterova@ujc.cas.cz
  • tel.: +420 225 391 412

 

Dosažená praxe

  • 1991–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pracovnice se zaměřením na excerpci
  • 2005–2017 vedoucí excerpční skupiny lexikograficko-terminologického oddělení,
    resp. oddělení současné lexikologie a lexikografie

Projekty, granty

  • 2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

 

Popularizace

 

Software

  • Janda, Lukáš – Kochová, Pavla – Liška, Tomáš – Lišková, Michaela – Opavská, Zdeňka – Tintěrová, Ivona. Projekt Automatizované propojení interního excerpčního nástroje EDA a webového rozhraní www.neologismy.cz. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.
  • Rangelova, Albena – Tintěrová, Ivona – Tichá, Zdeňka – Michalec, Vít – Liška, Tomáš – Janda, Lukáš – Marek, Martin. Databáze excerpčního materiálu Neomat. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2011.