> Cinkrautová Karolína, Mgr.

Cinkrautová Karolína, Mgr.

Kontakty

Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, neologie, kognitivní lingvistika, didaktika českého jazyka

 

Vzdělání

 • 2018‒dosud: doktorské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Didaktika českého jazyka
  • školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
  • disertační práce: ÚSPĚCH v jazykovém obrazu světa žáků českých základních a středních škol
 • 2015‒2018: navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Učitelství pro střední školy (český jazyk ‒ francouzský jazyk)
  • diplomová práce: Nové francouzské přejímky v češtině
 • 2012‒2015: bakalářské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Specializace v pedagogice (český jazyk ‒ francouzský jazyk)
  • bakalářská práce: Nové galicismy v češtině

 

Zahraniční stáže

 • ZS 2016‒2017: studium na Filozofické fakultě Univerzity v Nantes (Nantes Université – UFR Lettres et Langages), program Erasmus+

 

Dosažená praxe

 • červenec 2020‒dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Publikace

 

Monografie, kolektivní publikace

  • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
   • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím d-, ď- (2022), e- (2022), f- (2023), g- (2023), h-, ch- (v přípravě)

 

Články, recenze

   • Táborská, K. (2023): K jazykovému obrazu ÚSPĚCHU u českých žáků: cesta za stereotypem úspěšného člověka. Didaktické studie, roč. 15, č. 1, s. 55–65.
   • Táborská, K. (2022): Alena Polická: Dynamika šíření lexikálních inovací: Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 3–4, s. 117–119.
   • Christou, A. – Táborská, K. (2022): The Cultural Concepts of “ZDRAVÍ” (“HEALTH”) and “NEMOC” (“ILLNESS”) in Czech Phraseology. Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, roč. 34, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 303–3018.
   • Táborská, K. (2021): Pojem ÚSPĚCH v učebnicích českého jazyka pro základní školy. Didaktické studie, roč. 13, č. 1, s. 169–179.
   • Táborská, K. (2021): ÚSPĚCH v české frazeologii. Bohemistyka, č. 3, s. 409–419.
   • Táborská, K. (2021): Slovotvorná adaptace nových francouzských přejímek v češtině. Filologičeski forum, roč. 6, č. 2, s. 41–46.

Výuka

   • LS 2022‒2023: Prezentační a komunikační dovednosti, KČJ Pedf UK
   • ZS 2021‒2022: Lexikologie českého jazyka a sémantika, KČJ PedF UK
   • ZS 2020‒2021: Řečové dovednosti učitele, KČJ PedF UK
   • ZS 2019‒2020: Úvod do studia českého jazyka, KČJ PedF UK

Popularizace

 

Přednášky

 • 3. 11. 2022 – Slovníkářství včera a dnes. Týden Akademie věd ČR, Praha.
 • 4. 5. 2022 – Slova, slovníky, slovníkáři. Přednáška pro studenty Gymnázia Jana Nerudy, Praha.