Mgr. Anna Vrbová


Vzdělání

 

2006–2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury
obor: Český jazyk a literatura (magisterský program)
diplomová práce: Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu.

 

2010–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Ústav obecné lingvistiky
obory: Jihovýchodoevropská studia (slovinština), Finská studia (nedokončený bakalářský program)

 


Dosažená praxe

 

2018–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

2013–dosud Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
praktická výuka českého jazyka
2008–dosud Knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti
správa archivů

2008–dosud
překlady zejména dětské literatury