Mgr. Radek Volejník

Kontakty:

e-mail: volejnik at ujc.cas.cz

 

Odborné zaměření:

onomastika, lexikografie

 

Vzdělání:

2014–dosud (přerušeno) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk

1996–2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura
 • diplomová práce: Hypokoristické formy rodných jmen dětí a mládeže v Přelouči

 

Dosažená praxe:

 • 2012–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2005–2012 oddělení lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Publikační činnost:

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Toponyma v názvech českých hraných filmů, Acta onomastica, roč. 58, 2017, s. 150–157
 • Antroponyma v názvech českých hraných filmů, Acta onomastica, roč. 56, 2016, s. 219–225
 • Nicky uživatelů na česko-slovenské filmové databázi, Acta onomastica, roč. 56, 2016, s. 226–234
 • Živočichové a rostliny v názvech českých hraných filmů, Acta onomastica, roč. 57, 2016, s. 120–126
 • Zpracování hypokoristik v lexikální databázi Pralex. In: J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelová (eds.), Česká a slovenská výkladová lexikografie na začiatku 21. storočia. Brno 2011, s. 115–124
 • Přezdívky dětí a mládeže v Přelouči, Acta onomastica, roč. 46, 2005, s. 199–212
 • Hypokoristické formy rodných jmen dětí a mládeže v Přelouči, Acta onomastica, roč. 45, 2004, s. 84–104

Recenze:

 • J. David (ed.): Kulturní dědictví a paměť míst, Acta onomastica, roč. 59, 2018, s. 315–316
 • J. Davidová Glogarová – J. David: Obrazy z cest do země Sovětů, Acta onomastica, roč. 59, 2018, s. 317
 • P. Mácha – V. Bajer: Tajemství v názvech ukrytá, Acta onomastica, roč. 55, 2016, s. 376–377
 • Nové onomastické publikace z Bulharska, Acta onomastica, roč. 54, 2013, s. 322–325

Zprávy:

 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 59, 2018, s. 327–338 (5 zpráv)
 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 58, 2017, s. 222–235 (12 zpráv)
 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 57, 2016, s. 184 195 (10 zpráv)
 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 56, 2016, s. 279–289 (7 zpráv)
 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 55, 2016, s. 404–421 (23 zpráv)
 • Petar Šimunović (19. 2. 1933 - 5. 8. 2014), Acta onomastica, roč. 55, 2016, s. 383–384
 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 54, 2013, s. 337–347 (11 zpráv)
 • Onomastické zprávy a poznámky, Acta onomastica, roč. 53, 2012, s. 412–429 (24 zpráv)