PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Vzdělání:silueta.jpg
čeština, ruština FF UJEP
1979 PhDr., slovanská jazykověda FF UJEP
1986 CSc., srovnávací slovanská jazykověda, ČSAV

Dosažená praxe:
pracovnice etymologického oddělení ÚJČ AV ČR
externí učitelka FF MU
členka redakce Etymologického slovníku slovanských jazyků (1995 –2009)

Vydané publikace:
řada příspěvků k slovanské etymologii a historické jazykovědě, zejména k otázkám slovanských reálií (názvů jídel, léčivých rostlin, délkových a plošných měr aj.) a k etymologii staroslověnské slovní zásoby (v. bibliografie.ujc.cas.cz)