PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Vzdělání:silueta.jpg
čeština, ruština FF UJEP
1979 PhDr., slovanská jazykověda FF UJEP
1986 CSc., srovnávací slovanská jazykověda, ČSAV

Dosažená praxe:
pracovnice etymologického oddělení ÚJČ AV ČR
externí učitelka FF MU
členka redakce Etymologického slovníku slovanských jazyků (1995 –2009)

Vydané publikace od r. 2010:
 

Plantago/jitrocel ve slovanských jazycích. In: Slavia 79, 1, s. 134-141
 

Slavjanskoje jazykoznanije: češskije naučnyje raboty 1999-2009. In: Slovjans’ki obriji 3, Ukrajins’kyj komitet slavistiv, Kyjiv 2010, s. 147-150.

Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena.  Recenze in: LgBrun 59, 2011, 212-213 (Za podpory projektu LC 546, financ. MŠMT  ČR)

Nazvanija šelka v slavjanskich jazykach.  In: Etimologija 2009-2012, s. 35-39.

Czech slonbidlo. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics (SEB 15), 2012,  s. 35-39

Etymologie některých českých lidových názvů jídel. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním, Praha 2012, s. 117-121.

Semantika i etimologija cerkovno-slavjanskich perevodov. In: Akcentolohija. Etymolohija. Semantyka. (Sbornik Instytutu movoznavstva AN Ukrajiny). Kyjiv 2012, s. 371-376.

Obščeslavjanskoje nevesta.  In: Akcentolohija. Etymolohija. Semantyka. (Sbornik Instytutu movoznavstva AN Ukrajiny). Kyjiv 2012, s. 174-176.

Sl. prosinьcь, prozimьcь.  In: Studia Borysiana. Etymologica diachronica slavica. Warszawa 2014. S. 125-129.

Vladimír Šaur  In: Slavia 83, 2014, s. 366-367 (nekrolog)

Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura In: Lg Brun 67, 2015, 1, s. 99

On some Old Church Slavonic names of volume measurements. In: SEB 15 (2015), s. 407-413.

Slovanské názvy měsíců motivované klimatickými změnami.  In: Ukrainistika: minulost, přítomnost, budoucnost. Ukrainica Brunensia III., Brno 2015. S. 103-113. 
 

Pro starší publikace viz bibliografie.ujc.cas.cz