Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D.

KontaktySvobodova_Andrea_web.jpg
e-mail: a.svobodova@ujc.cas.cz

telefon: 225 391 460
profil na academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/AndreaSvobodov%C3%A1

 

Odborné zaměření
stará čeština, biblický překlad, textologie, edice pramenů, historická lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání
2010–2017: doktorské studium, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program Filologie, studijní obor Český jazyk, disertační práce Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
2003–2010: magisterské studium, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program Filologie, studijní obor Český jazyk a literatura, diplomová práce Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: s návrhem edice Života sv. Prokopa

Dosažená praxe v ÚJČ
6/2013–6/2017 odborný pracovník vědy a výzkumu
od 6/2017 vědecký asistent

 

Publikační činnost (výběr)
slovníky a on-line databáze:

Diabible. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: http://diabible.com, členka autorského kolektivu
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2005–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu

 

monografie a kapitoly v monografiích:

Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: Nebiblické texty v staročeských překladech Bible, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Pavlína Cermanová – Pavel Soukup (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 101–143. ISBN 80-7422-730-1.

Staročeské biblické předmluvy. Eds. Kateřina Voleková – Andrea Svobodová, Praha: Scriptorium 2019. ISBN 978-80-88013-78-5.
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu. Homolková, Milada – Svobodová, Andrea – Dragoun, Michal – Voleková, Kateřina – Lukšová, Zuzana, Praha: Scriptorium 2018. ISBN 978-80-88013-76-1.
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Čornej, Petr – Dragoun, Michal – Homolková, Milada – Kreisingerová, Hana – Lukšová, Zuzana – Mutlová, Petra – Pytlíková, Markéta – Studničková, Milada – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina, Praha: Scriptorium 2017. ISBN 978-80-88013-41-9.

články:

Svobodová, Andrea: The New Old Czech Translation of the Psalter in the First Printed Bibles, in: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities: The Romanian Case, Vladimir Agrigoroaei – Ileana Sasu – Ana Dumitran – Florin Bogdan (eds.), Bucharest, 2019, s. 55–59.
Svobodová, Andrea: Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině. in: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?), Božena Bednaříková – Pavlína Stůjová (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2018, s. 87–99.
Homolková, Milada – Svobodová, Andrea: Vladimír Kyas a staročeská bible. Práce z dějin akademie věd 10, 2018, s. 32–52.
Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina: K nestandardním jazykovým jevům ve staročeských textech. Bohemica olomucensia 8, 2016, č. 3, s. 16–36.
Pytlíková, Markéta – Svobodová, Andrea: Staročeské biblické prology: základní pramen pro kritickou edici. Listy filologické 139, 2016, č. 1–2, s. 73–89.
Svobodová, Andrea: Otázka transkripce grafému t a spřežky cz v tzv. Rukopise dzikovském. In Od slova k modelu jazyka: sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Bednaříková, Božena – Hernandezová, Pavlína (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 73–88.

 

vědecké edice textů:

Bible olomoucká, Markovo evangelium, Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d36ff370-155b-4811-8b3b-37f512e3e810/plny-text/s-aparatem/folio/186v.

Bible padeřovská, Markovo evangelium, Janoch, Jakub – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/75b06a31-0279-4448-b12a-51b6d0d11179/plny-text/s-aparatem/folio/366r.

Bible pražská, Markovo evangelium, Čermák, Jan – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/503498bf-8d0d-4ddb-b43f-8736195888bc/plny-text/s-aparatem/folio/500v.
Nový zákon muzejní mladší, Markovo evangelium, Filipová, Jitka – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/9bd12fe0-560c-4a59-b971-de39d264c2cf/plny-text/s-aparatem/folio/33r.

Bible olomoucká, Matoušovo evangelium. Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/50d6e93e-6538-4cc8-84d1-cb5489269c53/plny-text/s-aparatem/folio/221v.
Bible padeřovská, Matoušovo evangelium. Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/27938e77-2cc9-48b2-ab8d-caa144454c4d/plny-text/s-aparatem/folio/355v.
Bible pražská, Matoušovo evangelium. Batka, Ondřej – Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea – Valenta, Petr – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/10fa0711-0b3c-4b60-b089-ef5bb4a92594/plny-text/s-aparatem/folio/485v.
Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium. Hořejší, Michal – Svobodová, Andrea –Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c5bd5665-ddd3-4160-8587-7caf09b6a58b/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

Pasionál klementinský mladší. Svobodová, Andrea (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{c3369146-5b9e-4a93-9279-7b6e65dd9d20}/.
Bible drážďanská, Matoušovo evangelium. Voleková, Kateřina – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/8fcd56f2-4372-4056-b569-d813ae17cf3d/plny-text/s-aparatem/folio/541r.

Pasionál muzejní (Juhnův). Svobodová, Andrea – Stluka, Martin (eds.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/984b6a15-eb3e-4f77-9bf9-a3dd074e5e58/plny-text/s-aparatem/folio/1.
Evangeliář klementinský. Svobodová, Andrea (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b43175d8-ac90-480e-b68c-12cfca7a1a2b/plny-text/s-aparatem/folio/43v
Evangeliář pražský. Svobodová, Andrea (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b4a92670-bf7b-433e-a3b3-fde4c83f463e/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Kázání dzikovská na okruh de sanctis. Svobodová, Andrea (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2016. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/fcf951f8-7f72-43fd-a25a-62fce06242bf/plny-text/s-aparatem/folio/124r.
Životy svatých otců (poustevníků). Stluka, Martin – Svobodová, Andrea (eds.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2016. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d3329418-fe31-4571-ade5-1a4396bbed88/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Sbírka kázání založených na legendách. Janosik-Bielski, Marek – Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.). Praha: Academia, 2014. . E-kniha. ISBN: 978-80-86496-82-5.
Černá, Alena M.; Boček, M.; Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlína – Lehečka, Boris: Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné vydání. Praha: Academia, 2013. E-kniha. ISBN 978-80-86496-74-0.
Štítný ze Štítného, Tomáš: Řeči nedělní a sváteční, rukopis B. Svobodová, Andrea (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2012. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/f9e7ab60-f90a-4c86-ab00-a53319547373/plny-text/s-aparatem/folio/1.
Štítný ze Štítného, Tomáš: štítenský sborník klementinský. Svobodová, Andrea (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2012. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/8e225356-88da-42da-8808-f110b13b2b4e/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

Účast v projektech a grantech

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu
od 2018: KREAS (OP VVV Excelentní výzkum), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, vědecký pracovník na pozici postdoktorand

od 2010: digitální knihovna Manuscriptorium, Národní knihovna České republiky, příprava plných staročeských textů

2017–2019: projekt GA ČR č. 17-06326S „Tvůrčí opisování“: sborníky Oldřicha Kříže z Telče († 1504), členka řešitelského týmu
2015–2017: projekt GA ČR č. 15-06405S Staročeské biblické prology, členka řešitelského týmu
2013–2018: centrum excelence GA ČR č. P405/12/G148 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, členka řešitelského týmu
2013–2014: projekt GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), členka řešitelského týmu
2013–2014: projekt GA ČR č. P406/10/1153 Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, členka řešitelského týmu
2012–2014: projekt GA ČR č. P406/11/0782 Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–S), členka řešitelského týmu


Výuka

seminář Staročeské překlady bible (LS 2017/2018, LS 2018/2019), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

 

Popularizace
lektorka středoškolské stáže Edice staročeských textů v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2016