Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

 

Vzdělání:
2007 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor: obecná lingvistika

2003 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obory: lingvistika a fonetika, čeština pro cizince

1998 B.A. (Bachelor of Arts), Northwestern University, Evanston, IL, USA, linguistics

Dosažená praxe:
Od r. 2013 členka oborové rady doktorského studijního programu filologie, studijního oboru obecná lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 
Od r. 2013 členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii
 
Od r. 2012 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, členka oddělení stylistiky a lingvistiky textu
 

Od r. 2009 spolueditorka knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion (Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften)

 

 
2004 - 2011 Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vědecká pracovnice
 
Od r. 2004 redaktorka anglických textů časopisu Slovo a slovesnost

Vydané publikace (výběr za posledních pět let):
Kapitoly v knihách

Sherman, T. (2016) Language management and Language Management Theory [LMT]. In Linn, A. et al., Investigating English in Europe. Berlin, Boston: de Gruyter Mouton, 192–200.

 

Sherman, T. (2015): The position of Czech and other Languages at universities in the Czech Republic: Some initial observations. In: F. X. Vila – V. Bretxa (eds.), Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-sized Languages. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, s. 43–63.

 

Nekvapil, J. – Sherman, T. (2013): Language ideologies and linguistic practices: The case of multinational companies in Central Europe. In: E. Barát – P. Studer – J. Nekvapil (eds.), Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang, s. 85–117.

 

Články v časopisech

Sherman, T. & Homoláč, J. (2017) “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua 36 (1), 1-29.

 

Sherman, T., Hromadová, M. A., Özörencik, H., Zaepernicková, E. & Nekvapil. J. (2016) Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202–218.

 
Sherman, T. (2016) Language management and Language Management Theory [LMT]. In Linn, A. et al., Investigating English in Europe. Berlin, Boston: de Gruyter Mouton, 192–200.

 

Sherman, T. (2015): Behaving toward language in the Mormon mission: the Czech case. International Journal of the Sociology of Language, 232, s. 33–57.
 
Nekvapil, J. – Sherman, T. (2015): An introduction: Language Management Theory in Language Policy and Planning. International Journal of the Sociology of Language, 232, s. 1–12.
 
Sherman, T. – Švelch, J. (2015): “Grammar Nazis never sleep”: Facebook humor and the management of standard written language. Language Policy, 14 (4), s. 315–334.
 
Sherman, T. – Homoláč, J. (2014): Management summaries and the follow-up interview in language biography research. Slovo a slovesnost, 75 (4), s. 294–324.
 
Nekvapil, J. – Sherman, T. (2014): Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 75 (4), 245–254.
 
Sherman, T. – Strubell, M. (2013): Multilingualism in companies: an introduction. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 34 (6), s. 511–514.
 
Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices. Slovo a slovesnost, 74 (1), s. 8–12. [Ke stažení zde.]
 
Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Úvodem: O redakční politice a redakční práci. Slovo a slovesnost, 74 (1), s. 3–7. [Ke stažení zde.]

 

Recenze a zprávy
Kaderka, P. – Sherman, T. – Weigand, E. (2013): Remembering Světla Čmejrková. Language and Dialogue, 3 (2), 335–337.

Kaderka, P. – Sloboda, M. – Sherman, T. – Mrázková, K. – Dovalil, V. – Havlík, M. (2013): Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74 (3), 227–236.

 

Poznámky:

E-mail: tamah.sherman (zavináč) ujc.cas.cz