Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

 

Vzdělání
 
2007 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor: obecná lingvistika

2003 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obory: lingvistika a fonetika, čeština pro cizince

1998 B.A. (Bachelor of Arts), Northwestern University, Evanston, IL, USA, linguistics

Dosažená praxe
 
Od r. 2013 členka oborové rady doktorského studijního programu filologie, studijního oboru obecná lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 
Od r. 2013 členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii
 
Od r. 2012 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, členka oddělení stylistiky a lingvistiky textu
 

Od r. 2009 spolueditorka knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion (Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften)

 

 
2004 - 2011 Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vědecká pracovnice
 
Od r. 2004 redaktorka anglických textů časopisu Slovo a slovesnost
 
Vydané publikace (výběr za posledních pět let)
 
Kniha
 

Sherman, T. – Nekvapil, J. (eds.) (2018): English in Business and Commerce: Interactions and Policies (= English in Europe, Volume 5). Boston, Berlin: Walter De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9781501506833

 

Kapitoly v knihách
 

Nekvapil, J. –  Sherman, T (2018): Managing superdiversity in multinational companies. In: A. Creese – A. Blackledge (eds.), The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. Oxford: Taylor & Francis, 329–344.
Adobe ISBN: 10.4324/9781315696010-24
 

Sherman, T. – Nekvapil, J. (2018): Sociolinguistic perspectives on English in business and commerce. In: T. Sherman – J. Nekvapil (eds.), English in Business and Commerce: Interactions and Policies (= English in Europe, Volume 5). Boston, Berlin: Walter de Gruyter, 1–16. https://doi.org/10.1515/9781501506833-001

 

Sherman, T. (2018): ELF and the EU/wider Europe. In: J. Jenkins – W. Baker – M. Dewey (eds.), The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca. Abingdon, New York: Routledge, 115–125.

 

Sherman, T. (2016): Language management and Language Management Theory [LMT]. In: A. Linn et al., Investigating English in Europe. Berlin, Boston: de Gruyter Mouton, 192–200.

 

Sherman, T. (2015): The position of Czech and other Languages at universities in the Czech Republic: Some initial observations. In: F. X. Vila – V. Bretxa (eds.), Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-sized Languages. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, s. 43–63. 

 

Články v časopisech

 

Švelch, J. – Sherman, T. (2018): “I see your garbage”: Participatory practices and literacy privilege on “Grammar Nazi” Facebook pages in different sociolinguistic contexts. New Media and Society 20 (7): 2391–2410. DOI: https://doi.org/10.1177/1461444817719087

 

Sherman, T. – Homoláč, J. (2017): “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua 36 (1), 1–29.

 

Sherman, T. – Hromadová, M. A. – Özörencik, H. – Zaepernicková, E. – Nekvapil, J. (2016): Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202–218.

 
Sherman, T. (2015): Behaving toward language in the Mormon mission: the Czech case. International Journal of the Sociology of Language, 232, s. 33–57.
 
Nekvapil, J. – Sherman, T. (2015): An introduction: Language Management Theory in Language Policy and Planning. International Journal of the Sociology of Language, 232, s. 1–12.
 
Sherman, T. – Švelch, J. (2015): “Grammar Nazis never sleep”: Facebook humor and the management of standard written language. Language Policy, 14 (4), s. 315–334.
 
Sherman, T. – Homoláč, J. (2014): Management summaries and the follow-up interview in language biography research. Slovo a slovesnost, 75 (4), s. 294–324.
 
Nekvapil, J. – Sherman, T. (2014): Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 75 (4), 245–254. 
 

Poznámky

 

E-mail: tamah.sherman (zavináč) ujc.cas.cz