Bc. Viktorie Schödelbauerová

 

 

silueta.jpg

 

Vzdělání

 

 2012–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury
obor: Český jazyk a literatura
bakalářská práce: Vlasta a Libuše. Mytické reprezentace ženy v eposech Julia Zeyera


2015–dosud Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury
obor: Český jazyk a literatura (navazující magisterský program)

 

 

Dosažená praxe


2018–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury