PhDr. Žofie Šarapatková

Vzdělání:silueta.jpg
1953–1958 čeština, polština, staroslověnština, FF MU

Dosažená praxe:
1972– členka etymologického oddělení ÚJC AV ČR
členka redakce Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Vydané publikace:
řada příspěvků k slovanské etymologii a staroslověnské lexikologii (viz bibliografii in Linguistica Brunensia 57, 2009, s. 198–200)