Mgr. Barbora Procházková

Datum narození: 14. 11. 1973silueta.jpg

 

Vzdělání:
Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
obory: Překladatelství-tlumočnictví – francouzština
Překladatelství-tlumočnictví – ruština
diplomová práce: Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v l. 1955–1970 a translatologická analýza románu J. Oleši Závist v překladu A. Novákové

Dosažená praxe:
od 1993 se ve spolupráci s překladatelskými agenturami a soukromými subjekty průběžně věnuje překládání z /do francouzštiny a ruštiny, jazykovým korekturám českých a cizojazyčných textů a výuce francouzštiny a ruštiny
2007 Cermat – koordinátorka francouzského jazyka, nadále externí spolupráce – členka expertního týmu pro kalibraci maturitní zkoušky z ruského jazyka, jazykové korektury testových úloh k maturitní zkoušce z ruského jazyka
od 2008 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2008–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

20132016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny

 

Vydané publikace:

 

Kapitola v odborné knize:

PROCHÁZKOVÁ, Barbora – MACHÁLKOVÁ, Lucie: Základní technika práce s korpusovým materiálem (1.4). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 17-19. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora – LIŠKOVÁ, Michaela: Exemplifikace (16). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 154-160. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora: Zpracování názvů chemických prvků v ASSČ (19.2.3). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 183-184. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora: Pekařské a cukrářské výrobky (19.7). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 200-202. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 208-217. ISBN 978-954-322-636-8.

 

SVĚTLÁ, Jindra a PROCHÁZKOVÁ, Barbora. K základnímu zpracování substantiv v lexikální databázi Pralex. In: Světlá, J., Jarošová, A. a Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 29–38. ISBN 978-80-263-0097-7.

 

Článek v časopise:

PROCHÁZKOVÁ, Barbora: Ke zpracování názvů pekařských a cukrářských výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 2, s. 84–91. ISSN 0027-8203.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora: S přehršlí nápadů se dá udělat hafo věcí. Vesmír, 2015, roč. 94, č. 10, s. 586. ISSN 0042-4544.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora: Lexikologicko-lexikografické odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce. Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 1, s. 71–74. ISSN 1337-6853.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora a JAMBOROVÁ, Martina. Dva semináře Jazykovědného sdružení. Český jazyk a literatura, 2013–2014, roč. 64, č. 1, s. 52–54. ISSN 0009-0786.

 

PROCHÁZKOVÁ, Barbora. K významu slova forsáž v současné češtině. Naše řeč, 2011, roč. 94, č. 2, s. 106–111. ISSN 0027-8203. 

  

PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Když se řekne kafkárna. Naše řeč, 2009, roč. 92, č. 4, s. 220–223. ISSN 0027-8203.

 

Recenze:
PROCHÁZKOVÁ, Barbora (rec.). Sternberg, Jacques et al. Čí je to sen?: antologie současných frankofonních povídek. V českém jazyce vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2003. 155 s.
ISBN 80-86151-67-0. Lidové noviny, 2003. ISSN 0862-5921.

 

Varia:
francouzská a ruská verze kalendáře s citáty z knihy K. Čapka Zahradníkův rok s názvem Národu zahrádkářů (Nadační fond Čapkova Strž, 2008)  

 

Další: spolupráce na televizním pořadu O češtině