Mgr. Helena Özörencik

RELEVANTNÍ PRAXE

od 2014 členka Oddělení stylistiky a lingvistiky textu, ÚJČ AV ČR, v.v.i.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

od 2013  doktorandka Ústavu obecné lingvistiky FF UK

disertační práce Legitimita jazykového managementu: Vznik a působení jazykových akademií; školitel doc. Jiří Nekvapil 

 

2013 magistra oboru Český jazyk a literatura 

2013 bakalářka oboru Turkologie – Obecná lingvistika 


ODBORNÉ ZÁJMY

jazykový management, jazykové akademie, standardizace jazyka, jazyková politika, vícejazyčnost, předávání jazyka v rodině, vícejazyčnost v rodině 


PUBLIKACE

2018

Özörencik H. – Hromadová, M. A. Between implementing and creating: Mothers of children with plurilingual family background and the Czech Republic’s language acquisition policy. In M. F. Hult, M. Siiner & T. Kupisch (eds), Language Policy and Language Acquisition Planning. Language Policy Series. Springer.

 

Özörencik, H.: Family language management in a multilingual setting: The case of Turkish families in Prague. In M. Sloboda, J. Nekvapil & L. Fairbrother (eds.), The language management approach: Focus on methodology. Frankfurt am Main: Peter Lang. Peter Lang Edition.

 

Özörencik, H. István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Slovo a slovesnost, 79/3.

 

2017

Özörencik, H.: Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí ve vyprávění monolingvních matek. Jazykovědné aktuality, 1-2, 51-56.

 

Özörencik, H.: Osobní jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání. Naše řeč 100, 2017, 5, 294–300.

 

2016

Sherman, T., Hromadová, M.A., Özörencik, H., Zaepernicková, E.,  Nekvapil, J. Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202-218.

 

2015 

Özörencik, H. – Hromadová, A. M. „Stavění mostů“ ve švédském Lundu. Konference o osvojování jazyka a jazykové politice. /‘Building bridges’ in Lund. A Conference on language acquisition and language policy./ Studie z aplikované lingvistiky 6 (2

 

2014

Özörencik H. Workshop o výzkumu vícejayzčnosti v Dubrovníku /Workshop on multilingualism research in Dubrovnik/. Slovo a slovesnost 75 (4).

 

V PŘÍPRAVĚ

Özörencik, H. – Hromadová, M. A. (v tisku) Monolingual Language Ideology, Multilingual Families and the Dynamics of Linguistic Diversity in the Czech Republic. Insights from Analysis of Discursive Practices in Research Interviews. In E. Boix (ed.), Family multilingualism in middle sized language communities. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

GRANTY

2014 – 2015 hlavní řešitelka skupinového grantu Mezigenerační předávání jazyka v jazykově smíšených rodinách v ČR

vnitřní grant FF UK