Mgr. Helena Özörencik

RELEVANTNÍ PRAXE

IMG_1021_orez.jpg

od 2014 členka Oddělení stylistiky a lingvistiky textu, ÚJČ AV ČR, v.v.i.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

od 2013  doktorandka Ústavu obecné lingvistiky FF UK
disertační práce Legitimita jazykového managementu: Vznik a působení jazykových akademií; školitel doc. Jiří Nekvapil
 
2013 magistra oboru Český jazyk a literatura
diplomovaná práce Normalizace české literatury prizmatem teorie literárního pole Pierra Bourdieuho; vedoucí prof. P. A. Bílek
 
2013 bakalářka oboru Turkologie – Obecná lingvistika
diplomová práce Proč se turecké děti v Praze učí turecky; vedoucí T. Sherman, PhD.

 

ODBORNÉ ZÁJMY

jazykový management, jazykové akademie, standardizace jazyka, vícejazyčnost, předávání jazyka v rodině, vícejazyčnost v rodině
 

PUBLIKACE

2016

Sherman, T., Hromadová, M.A., Özörencik, H., Zaepernicková, E.,  Nekvapil, J. Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202-218.

2015 

 

Özörencik, H. – Hromadová, A. M. „Stavění mostů“ ve švédském Lundu. Konference o osvojování jazyka a jazykové politice. /‘Building bridges’ in Lund. A Conference on language acquisition and language policy./
Studie z aplikované lingvistiky 6 (2).
 
2014
Özörencik H. Workshop o výzkumu vícejayzčnosti v Dubrovníku /Workshop on multilingualism research in Dubrovnik/.
Slovo a slovesnost 75 (4).

 

V PŘÍPRAVĚ
Özörencik, H. (v tisku). Family language management in a multilingual setting: The case of Turkish families in Prague. In M. Sloboda, J. Nekvapil & L. Fairbrother (eds.) (2017), The language management approach: Focus on methodology. Frankfurt am Main: Peter Lang. Peter Lang Edition.
 
Özörencik H. – Hromadová, M. A. (v tisku). Between implementing and creating: Mothers of children with plurilingual family background and the Czech Republic’s language acquisition policy. In M. F. Hult, M. Siiner & T. Kupisch (eds). Bridging Language Acquisition and Language Policy. Language Policy Series. Springer.
 
 

GRANTY

2014 – 2016 řešitelka individuálního grantu Legitimita jazykového managementu
Grantová agentura UK
2014 – 2015 hlavní řešitelka skupinového grantu Mezigenerační předávání jazyka v jazykově smíšených rodinách v ČR
Vnitřní grant FF UK