Mgr. Sylva Nzimba

Vzdělání

od 2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: český jazyk, disertační práce: Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech, školitelka: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.)

2014–2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, navazující magisterské studium (obor: český jazyk – specializační studium – lusobrazilská studia, diplomová práce: Sémantika prefixů ve slovesných neologismech)

2011–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: český jazyk a literatura – portugalistika, bakalářská práce: Současné české neologismy z oblasti sportu)

 

Dosažená praxe

od února 2013 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Granty

od 2019 účast na grantovém projektu uděleném Technologickou agenturou ČR Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavní řešitel: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., Masarykova univerzita)

 

Vydané publikace

 

Článek v časopise

Filiačová, S.: Blendy v elektronickém neologickém archivu Neomat. Jazykovědné aktuality, 2016, roč. 53, č. 3–4, s. 100–105.

 

Recenze

Filiačová, S.: O jazyce bez hranic. Krajiny češtiny, 2018, s. 86–87.

 

Popularizační činnost

Filiačová, S. – Rybová, M. – Sláma, J. (v tisku): Selfíčkářka dodebatovala u burčákomatu před retrobarákem aneb Jak se sbírají nová slova In: M. Lišková & M. Šemelík (eds.): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Nzimba, S.: Kde dnes bydlí zvířata? Vesmír, 2018, roč. 97, č. 12, s. 774. ISSN 0042-4544.

Rubrika Slovo v magazínu Pátek Lidových novin:

Ručníkovat. Pátek LN, 3. 8. 2018, č. 31, s. 5.

Měkkýš. Pátek LN, 14. 12. 2018, č. 50, s. 5.