Mgr. Renáta Neprašová

Datum narození: 2. 4. 1990
 
Vzdělání:
2009 – 2012 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (obor: Český a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářská práce: Nové germanismy v češtině)
2012 – 2014 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (obor: Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy – diplomová práce: Nové německé výpůjčky v češtině)
 
Dosažená praxe:
2011 – 2014 pomocná vědecká síla v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
od 2014 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
Granty:
2013 – 2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 
Vydané publikace:
 
Kapitola v odborné knize:
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Význam a produktivita nových germanismů v češtině. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 233–241. ISBN 978-954-322-636-8.
 
Článek v časopise:
MICHALEC, Vít – NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Jazykovědné aktuality, 2017, roč. 54, č. 1–2, s. 70–73. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní slavistická konference v Kielu. Jazykovědné aktuality, 2016, roč. 53, č. 3–4, s. 144–145. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. XVII EURALEX International Congress. Jazykovědné aktuality, 2016, roč. 53, č. 3–4, s. 142–143. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny. [Drobnosti]. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 3, s. 162–165. ISSN 0027-8203.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní slavistická konference v Kielu. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1–2, s. 68–69. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Využití fotografie jako mediálního produktu ve výuce na základní a střední škole. Didaktické studie, 2014, roč. 6, č. 2, s. 195-200. ISSN 1804-1221.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Interpunkce ve výuce na základní škole. Didaktické studie, 2013, roč. 5, č. 2, s. 76-83. ISSN 1804-1221.
 
Příspěvek ve sborníku:
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Zur Einheitlichkeit der Bedeutungsinterpretation des Phrasems im Bedeutungswörterbuch. In: Weigl, A., Nübler, N., Naumann, K., Völkel-Bill, M., Grahl, S., Lis, T. (Hrsg.), Junge Slavistik im Dialog VI. Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017, s. 247–256. ISBN 978-3-8300-9444-9.

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. On Distinction between Phraseology Conceptions in a General Monolingual Dictionary and in a Special Phraseological Dictionary. In: Margalitadze, T., Meladze, G., ed. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Lingusitic Diversity. 6–10 September 2016, Tbilisi, s. 717–725. ISBN 978-9941-13-542-2.

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Zur Adaptation und Frequenz der neuen deutschen Übernahmen im Tschechischen. In: Weigl, A., Nübler, N., Naumann, K., Völkel-Bill, M. (Hrsg.), Junge Slavistik im Dialog V. Beiträge zur X. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 121–128. ISBN 978-3-8300-8868-4.

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Blending v rámci neologické excerpční databáze. In: Děngeová, Z., Vališová, P. (eds.), Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015, s. 60–66. ISBN 978-80-86496-87-0.


Vystoupení na konferencích:

Dny kulturní lingvistiky - Hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa (Praha, 2017): Za dobrotu na žebrotu aneb Laskavost v parémiích; prezentace dostupná zde

 

XVII EURALEX International Congress (Tbilisi, 2016): On Distinction between Phraseology Conceptions in a General Monolingual Dictionary and in a Special Phraseological Dictionary

 

Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století (Praha, 2016): Propriální frazeologie ve výkladovém slovníku

 

XI. Internationale Slavistische Konferenz Junge Slavistik im Dialog (Kiel, 2016): Zur Einheitlichkeit der Bedeutungsinterpretation des Phrasems im Bedeutungswörterbuch

 

X. Internationale Slavistische Konferenz Junge Slavistik im Dialog (Kiel, 2015): Zur Adaptation und Frequenz der neuen deutschen Übernahmen im Tschechischen

 

Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno, 2013): Blending v rámci neologické excerpční databáze


Popularizace:

Rubrika Slovo v Pátku LN:

Vyselfit se. Pátek LN, č. 8, 24. 2. 2017
Blogeřina. Pátek LN, č. 13, 31. 3. 2017
Zeď. Pátek LN, č. 18, 5. 5. 2017
Rawsoto. tek LN, č. 22, 2. 6. 2017
Datasexuál. Pátek LN, č. 29, 21. 7. 2017

 

Kurz slovenštiny v LN:

Noste na stôl! (Domluvte se slovensky). Lidové noviny, 18. 3. 2016

Na kávičke u susedky (Domluvte se slovensky). Lidové noviny, 31. 3. 2016

Frazémy z jedného cesta (Téma). Lidové noviny, 1. 4. 2016

((Ne)máme to stejně). Lidové noviny, 2. / 3. 4. 2016

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Husokůžný zážitek. Vesmír, 2017, roč. 96, č. 5, s. 304. ISSN 0042-4544.

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Nudíš se? Staň se kačerem! Vesmír, 2016, roč. 95, č. 3, s. 180. ISSN 0042-4544.