Mgr. Renáta Neprašová

Datum narození: 2. 4. 1990
 
Vzdělání:
2009 – 2012 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (obor: Český a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářská práce: Nové germanismy v češtině)
2012 – 2014 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (obor: Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy – diplomová práce: Nové německé výpůjčky v češtině)
 
Dosažená praxe:
2011 – 2014 pomocná vědecká síla v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
od 2014 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
Granty:
od 2013 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny
 
Vydané publikace:
 
Kapitola v odborné knize:
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Význam a produktivita nových germanismů v češtině. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 233–241. ISBN 978-954-322-636-8.
 
Článek v časopise:
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní slavistická konference v Kielu. Jazykovědné aktuality, 2016, roč. 53, č. 3–4, s. 144–145. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. XVII EURALEX International Congress. Jazykovědné aktuality, 2016, roč. 53, č. 3–4, s. 142–143. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny. [Drobnosti]. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 3, s. 162–165. ISSN 0027-8203.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní slavistická konference v Kielu. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1–2, s. 68–69. ISSN 1212-5326.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Využití fotografie jako mediálního produktu ve výuce na základní a střední škole. Didaktické studie, 2014, roč. 6, č. 2, s. 195-200. ISSN 1804-1221.
 
NEPRAŠOVÁ, Renáta. Interpunkce ve výuce na základní škole. Didaktické studie, 2013, roč. 5, č. 2, s. 76-83. ISSN 1804-1221.
 
Příspěvek ve sborníku:

NEPRAŠOVÁ, Renáta. On Distinction between Phraseology Conceptions in a General Monolingual Dictionary and in a Special Phraseological Dictionary. In: Margalitadze, T., Meladze, G., ed. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Lingusitic Diversity. 6–10 September 2016, Tbilisi, s. 717–725. ISBN 978-9941-13-542-2.

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Zur Adaptation und Frequenz der neuen deutschen Übernahmen im Tschechischen. In: Weigl, A., Nübler, N., Naumann, K., Völkel-Bill, M. (Hrsg.), Junge Slavistik im Dialog V. Beiträge zur X. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 121–128. ISBN 978-3-8300-8868-4.

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Blending v rámci neologické excerpční databáze. In: Děngeová, Z., Vališová, P. (eds.), Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015, s. 60–66. ISBN 978-80-86496-87-0.


Vystoupení na konferencích:

XVII EURALEX International Congress (Tbilisi, 2016): On Distinction between Phraseology Conceptions in a General Monolingual Dictionary and in a Special Phraseological Dictionary

Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století (Praha, 2016): Propriální frazeologie ve výkladovém slovníku

XI. Internationale Slavistische Konferenz Junge Slavistik im Dialog (Kiel, 2016): Zur Einheitlichkeit der Bedeutungsinterpretation des Phrasems im Bedeutungswörterbuch

X. Internationale Slavistische Konferenz Junge Slavistik im Dialog (Kiel, 2015): Zur Adaptation und Frequenz der neuen deutschen Übernahmen im Tschechischen

Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno, 2013): Blending v rámci neologické excerpční databáze


Popularizace:

Kurz slovenštiny v LN:

Noste na stôl! (Domluvte se slovensky). Lidové noviny, 18. 3. 2016

Na kávičke u susedky (Domluvte se slovensky). Lidové noviny, 31. 3. 2016

Frazémy z jedného cesta (Téma). Lidové noviny, 1. 4. 2016

((Ne)máme to stejně). Lidové noviny, 2. / 3. 4. 2016

 

NEPRAŠOVÁ, Renáta. Nudíš se? Staň se kačerem! Vesmír, 2016, roč. 95, č. 3, s. 180. ISSN 0042-4544.