Bc. Klára Matiasovitsová

 

Kontakty
e-mail: matiasovitsova@ujc.cas.cz
tel.: 225 391 455


Odborné zaměření
biblistika, lexikální vývoj češtiny doby střední

Vzdělání

2016–dosud studium oboru Český jazyk – specializační studium na FF UK – magisterské studium (diplomová práce Vývojová dysfázie u česky mluvících dětí předškolního věku)
2012–2016 studium oboru Český jazyk a literatura na FF UK – bakalářské studium (bakalářská práce Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ)
2008–2012 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
 

Dosažená praxe v ÚJČ
2014–dosud odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost

Matiasovitsová, Klára: Lexikální expresivita v humanistickém dramatu Daniela Stodolia z Požova. In: Český jazyk a literatura, 67, č. 2, 2016–17, s. 72–76.


Projekty, granty

2016–2017 členka týmu Staročeské biblické prology (GA ČR č. 15-06405S)