Mgr. Michaela Lišková (roz. Černá)

Datum narození: 11. 12. 1977Michaela Lísková


Vzdělání:
1997–2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk a literatura, diplomová práce: Počítačový slang)
LS 2002 studium na Filologické fakultě Univerzity v Lipsku (prostřednictvím programu Sokrates/Erasmus)

od 2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: český jazyk, školitelka: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.)

Dosažená praxe:
2000–2002 pomocná vědecká síla v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
od 2004 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

od 2004 členka Jazykovědného sdružení a redakční rady Jazykovědných aktualit

 

Granty a projekty:

2005–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová

 

Vydané publikace:  

 

Odborná kniha:

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 1. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 176 s. ISBN 978-80-260-4603-5.

 

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 2. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 256 s. ISBN 978-80-260-4604-2.

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 3.
2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 192 s. ISBN 978-80-260-4605-9.  

 

Kapitola v odborné knize:

LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Lidské mládí a stáří ve slovníkové exemplifikaci (na rukopisu Akademického slovníku současné češtiny). In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, s. 82–86.

 

LIŠKOVÁ, Michaela – MICHALEC, Vít – PERNICOVÁ, Helena (2016): Uspořádání ASSČ. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 20–25. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Stylistická charakteristika. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 69–75. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

LIŠKOVÁ, Michaela – PROCHÁZKOVÁ, Barbora (2016): Exemplifikace. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 154–160. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

LIŠKOVÁ, Michaela – NOVÁ, Jana (2016): Obecné zásady zpracování terminologie v ASSČ. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 176–179. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

LIŠKOVÁ, Michaela – PERNICOVÁ, Helena (2016): Pojmenování barev a jejich odstínů. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 205–207. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Mediální obraz lexému neologismus v letech 2000–2011. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 11–20. ISBN 978-954-322-636-8.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Počítačový slang. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 50–51. ISBN 978-80-7106-884-6.

LIŠKOVÁ, Michaela. Zmatení rodů. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 323–324. ISBN 978-80-7106-884-6.

LIŠKOVÁ, Michaela. Tabu v jazyce. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 325–326. ISBN 978-80-7106-884-6.

LIŠKOVÁ, Michaela. Přeřeknutí. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 327–328. ISBN 978-80-7106-884-6.  

 

Článek v časopise:

LIŠKOVÁ, Michaela. Slovníková exemplifikace jako zdroj komiky. Nad příklady elektronické podoby Slovníku současné češtiny (nechybujte.cz, verze 2.0, 2016). Jazykovědné aktuality, 2017, roč. 54, č. 3–4. s. 47–50. ISSN 1212-5326.

 

LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny. Naše řeč 100, č. 1, s. 28–36. ISSN 0027-8203.

 

LIŠKOVÁ, Michaela – PERNICOVÁ, Helena. Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2015, roč. 97, č. 2, s. 169-178.

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Problematika vymezení pojmů archaismus a historismus. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 102–116. ISSN 1212-5326.

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Trixeso a pexetrio. Naše řeč, 2014, roč. 97, s. 5355. ISSN 0027-8203.    

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Bulharsko-české neologické kolokvium. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 34, s. 174176. ISSN 1212-5326.

LIŠKOVÁ, Michaela. Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku. Jazykovědné aktuality, 2013 , roč. 50, č. 34, s. 154158. ISSN 1212-5326.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Přenesené pojmenování reset. Naše řeč, 2013, roč. 96, č. 3, s. 168–171. ISSN 0027-8203. 

 

LIŠKOVÁ, Michaela. XXII. kolokvium mladých jazykovědců (5.7. 12. 2012, Nitra). Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 12, s. 7275. ISSN 1212-5326.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Za televizním týdeníkem O češtině. Jazykovědné aktuality, 2012, roč. 49, č. 3–4, s. 155–160. ISSN 1212-5326.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Tři německé databáze neologismů. Jazykovědné aktuality, 2011, roč. 48, č. 3–4, s. 96–104. ISSN 1212-5326.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Jak si povídají matky v internetové kavárně. Jazykovědné aktuality, 2008, roč. 45, č. 1–2, s. 33–38. ISSN 1212-5326.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Text a obraz v nových médiích. Čeština doma a ve světě, 2006, roč. 14, č. 1–4, s. 50–53. ISSN 1210-9339.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Státní fiskus? [Drobnosti]. Naše řeč, 2006, roč. 89, č. 1, s. 53–54. ISSN 0027-8203.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela a TÁBORSKÝ, Jan. Konference Čeština na internetu. Jazykovědné aktuality, 2005, roč. 42, č. 3–4, s. 63–65. ISSN 1212-5326.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Co je to loft? [Drobnosti]. Naše řeč, 2005, roč. 88, č. 4, s. 223. ISSN 0027-8203.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout (Nad příkladovými větami v Mluvnici češtiny 3). Čeština doma a ve světě, 2005, roč. 13, č. 3–4, s. 150–151. ISSN 1210-9339.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Rodina jako sociální děloha. Čeština doma a ve světě, 2005, roč. 13, č. 3–4, s. 159–161. ISSN 1210-9339.  

 

ČERNÁ, Michaela. Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil? Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, č. 2–3, s. 84–88. ISSN 1210-9339.

 

ČERNÁ, Michaela. Otec vlasti a otec národa. Český jazyk a literatura, 2000/2001, roč. 50, č. 9–10, s. 245. ISSN 0009-0786.  

 

ČERNÁ, Michaela. Jak se bude jmenovat váš počítač? Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 1, s. 10–11. ISSN 1210-9339.

Příspěvek ve sborníku:

LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKOVÁ, Michaela – NOVÝ, Josef – VIRIUS, Miroslav (2017): Cache Module for the Dictionary Writing System. In: J. Kacprzyk (ed.), Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing AG, s. 122–132. ISBN 978-3-319-46534-0.

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Předmluva. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 5–9. ISBN 987-80-88211-02-0.
 
LIŠKOVÁ, Michaela. Exemplifikace termínů v Akademickém slovníku současné češtiny. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 51–52. ISBN 987-80-88211-02-0.
 
LIŠKOVÁ, Michaela. Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny. Sborník z mezinárodní vědecké konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století konané ve dnech 20. – 22. 4. 2016 (v tisku).

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Zborník príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov Varia (v tisku).

 

BARBIERIK, Kamil, BODLÁK, Martin, DĚNGEOVÁ, Zuzana, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, NOVÝ, Josef , VIRIUS, Miroslav: The Current Status of the Development of the ALEXIS Dictionary Writing System. In: Gajdošová, K., Žáková, A. (eds.): Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2015, s. 17-25. ISBN 978-3-942303-32-3.

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu. In: Děngeová, Z. - Vališová, P. (eds.), Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015, s. 42–48. ISBN 978-80-86496-87-0.

 

BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, VIRIUS, Miroslav: Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules. In: Proceeding of IT for Practice 2014, 9–10 October 2014, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3555-6, s. 1723.

 

BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela a VIRIUS, Miroslav. Simple and Effective User Interface for the Dictionary Writing System. In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 125–135. ISBN 978-88-88906-97-3. 
 

LIŠKOVÁ, Michaela.  Reflexe lexémů označujících diachronní příznakovost (neologismus, archaismus) ve vybraných českých médiích za rok 2011.  In: K. Dudová (ed.), Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 254264. ISBN 978-80-558-0565-8.  

 

ČERNÁ, Michaela. Přeřeknutí v přednáškových textech. In: Polách, V. P., ed. Funkce – funkčnost – funkcionalismus: sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 144–148. ISBN 978-80-244-1767-7.  

 

ČERNÁ, Michaela. Úloha nových médií při demokratizaci jazyka. In: Sedová, T., ed. Sociálne vedy a humanistika očami mladých: zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005. Bratislava: Veda, 2006, s. 230–233. ISBN 80-224-0907-3.  

ČERNÁ, Michaela. K názvům dávek a poplatků. In: Olšiak, M., ed. Varia XIV: zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra–Šintava, 8.–10. 12. 2004. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 215–217. ISBN 80-89037-04-6.  

 

ČERNÁ, Michaela. Některé komunikační a mluvnické aspekty počítačového slangu. In: Pořízka, P. a Polách, V. P., ed. Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis?: sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.–19. května 2004. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 46–52. ISBN 80-244-1368-X.  

 

ČERNÁ, Michaela. K tvoření slov v počítačovém slangu. In: Uličný, O., ed. Eurolingua 2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, s. 63–67. ISBN 80-7083-958-9.  

 

ČERNÁ, Michaela. Počítačový slang. In: Sýkora, V. a Jančařík, A., ed. Studentská vědecká konference 2004. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004, s. 322–330. ISBN 80-7290-183-4.

Recenze a zprávy:

LIŠKOVÁ, Michaela. Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2017. Jazykovědné aktuality, 3–4, 2018 (v tisku).
 
LIŠKOVÁ, Michaela. Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Bohemistyka, č. 1, 2018, s. 79–83.
 
LIŠKOVÁ, Michaela. Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech. František Čermák – Jan Čermák – Zora Obstová – Marie Vachková, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016, 110 s. Jazykovědné aktuality, 2017, roč. 54, č. 3–4. s. 51–54. ISSN 1212-5326.
 
LIŠKOVÁ, Michaela. Workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století, Praha 29.–30. 11. 2016. Jazykovědné aktuality. (v tisku)
 
BARBIERIK, Kamil - JARÝ, Vladimír - KOCHOVÁ, Pavla - LIŠKOVÁ, Michaela (rec.). 16. kongres Euralexu v Itálii. Slovo a slovesnost, č. 4, 76, 2015, s. 311-314. ISSN 0037-7031.
 
LIŠKOVÁ, Michaela - ČURDOVÁ, Veronika (rec.). XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1-2, s. 66-67.
 
DĚNGEOVÁ, Zuzana, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a VESELÝ, Vojtěch (rec.). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, 2015, roč. 76, č. 1, s. 71–78. ISSN 0037-7031.

 

LIŠKOVÁ, Michaela (rec.). Schmitz, Ulrich. Sprache in modernen Medien: Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin: Erich Schmidt, 2004. 220 s. ISBN 978-3-503-07923-0. Čeština doma a ve světě, 2006, roč. 14, č. 1–4, s. 156–157. ISSN 1210-9339.  

 

LIŠKOVÁ, Michaela (rec.). Šulová, L. a Zaouche-Gaudron, Ch., ed. Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde. Praha: Karolinum, 2003. 472 s. ISBN 80-246-0752-2. Slovo a slovesnost, 2005, roč. 66, č. 4, s. 311–314. ISSN 0037-7031.

Editorská a redakční činnost:

BLAGOEVA, D., KOLKOVSKA, S. a LIŠKOVÁ, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013. 360 s. ISBN 978-954-322-636-8.

 

KOUKOLÍK, František. Nové trendy 2004: Přednášky o třetí kultuře [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.

LIŠKOVÁ, Michaela, PROŠEK, Martin, KARLÍKOVÁ, Barbora a NEDOLUŽKO, Anja, ed. Úvahy o jazyce a literatuře. Opera linguae bohemicae studentium 7. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 149 s. ISBN 80-7308-109-1.

Redaktorka čtyřčísla časopisu Čeština doma a ve světě, 2006, roč. 14, č. 1–4. ISSN 1210-9339.

Pedagogická činnost:
od 2012 účast při certifikovaných zkouškách pro studenty programu POJOK FHS UK
, od 2013 koučing tutorů tohoto programu

2014/2015, 2015/2016 výuka předmětu Lexikografické praktikum na FF UK v Praze

 

Organizační činnost:

2017 Dny kulturní lingvistiky

2016 workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

od roku 2012 vedoucí mezinárodního projektu Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty (2011–2013) 

2005 konference Čeština na internetu


Popularizační činnost:

od 2017 spoluautorka rubriky Slovo v Magazínu tek Lidových novin

 

LIŠKOVÁ, Michaela. Barevná čeština. Vesmír, 2017, roč. 96, s. 460. ISSN 0042-4544

LIŠKOVÁ, Michaela. Facelift rozjasňuje tvář a dává jí příjemně optimistický výraz. Vesmír, 2016, roč. 95, č. 5, s. 312. ISSN 0042-4544
 

6. 11. 2017 vědecká kavárna Neologismy z oblasti gastronomie. Týden vědy a techniky, Praha

8. 11. 2017 přednáška Čeština, slovníkář a slovník. Týden vědy a techniky, Klášterec nad Ohří

20. 5. 2016 přednáška Čas v jazyce a ve slovníku. Veletrh vědy, Praha

20. 11. 2015 workshop Vytvoř si své slovníkové heslo. Týden vědy a techniky, Praha
9. 11. 2015 přednáška Čas ve slovní zásobě a ve slovníku. Týden vědy a techniky, Plzeň
 

náměty a scénáře televizního pořadu O češtině

 

Ocenění:
Diplomová práce Počítačový slang oceněna jako vítězná v sekci Jazyk, komunikace a média Studentské vědecké konference Karlovy univerzity v oblasti společenských věd 2004

Žena měsíce (4/2005) Národní kontaktní centrum – Ženy a věda