Boris Lehečka

 Simek_web.jpg

Kontakty
e-mail: boris@daliboris.cz, lehecka@ujc.cas.cz
telefon: +420 225 391 457

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4893-5537
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/lehečka-boris-9145b94b/
Academia.edu https://independent.academia.edu/BorisLehečka

 

Odborné zaměření
počítačové zpracování historické češtiny, počítačová lexikografie, korpusy, digitální edice

 

Vzdělání
1993–2000 studium oboru český jazyk a literatura na FF UK (bez absolutoria)

 

Dosažená praxe
od 1997 programátor v oddělení vývoje jazyka
 

Publikační činnost
Články v časopisech a sbornících:
Synková, Pavlína, Lehečka, Boris, Svoboda, Ondřej. Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace. Studie z aplikované lingvistiky. 2018, 9(zvláštní vydání), s. 66–84. ISSN 1804-3240.
Lehečka, Boris. Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny. Časopis pro moderní filologii. 2015, 97(1), s. 70–77. ISSN 0008-7386.
Lehečka, Boris, Jínová, Pavlína. Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension. In: Hlaváčová, J., ed. Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 65–73. ISBN 978-80-904571-9-5. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Černá, Alena M., Lehečka, Boris, Nejedlý, Petr, Šimek, Štěpán, Vajdlová, Miloslava. Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J., ed. Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 52–59. ISBN 978-80-904571-9-5. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Jínová, Pavlína, Lehečka, Boris, Oliva jr., Karel. Describing Old Czech Declension Patterns for Automatic Text Analysis. Mundo Eslavo. 2014, -(13), s. 7–17. ISSN 1579-8372.
Černá, Alena M., Lehečka, Boris. Elektronická příprava a publikace starších českých textů. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 265–269. ISBN 978-80-246-2121-0.
Lehečka, Boris, Voleková, Kateřina. (Polo)automatická počítačová transkripce. In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J., eds. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010, s. 466–478. ISBN 978-80-7294-508-5.

 

Popularizace
Kosák, Michal, Flaišman, Jiří, Lehečka, Boris, Plecháč, Petr, Říha, Jakub, Sichálek, Jakub. Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2018. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1.
 

Členství v oborových organizacích
od 2017 místopředseda České asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH)
 

Projekty, granty
2016–2019 řešitel projektu LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz)
2012–2015 účast na grantovém projektu MK ČR, reg. č. DF12P01OVV028, Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), hlavní řešitel: Ing. Martin Klíma, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická)


Technická spolupráce (výběrově)
Berger, Tilman, Černá, Alena M., Koupil, Ondřej, Nejedlý, Petr, Šimek, Štěpán, Vajdlová, Miloslava, Valenta, Petr, Zdeňková, Jana. Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. [databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2018. E, 4,66 MB. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
Černá, Alena M., ed., Berger, Tilman, ed., Hadravová, Alena, ed., Pořízková, Kateřina, ed., Lehečka, Boris. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2406-0.
Elektronický slovník staré češtiny, 2006–; dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx.


Software
Lehečka, Boris, Purchart, Václav, Míkovec, Zdeněk, Malý, Ivo, Tarant, Petr. Nástroj pro značkování zdrojů. 2015. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/nastroje/e-edice/o-aplikaci.
Lehečka, Boris. Nástroj pro analýzu tokenů (v Excelu). 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/nastroje/analyza-tokenu/o-aplikaci.
Lehečka, Boris. Transcriptorium. 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/nastroje/transcriptorium/o-aplikaci.
Lehečka, Boris, Černá, Alena M., Kubis, L., Spousta, M., Beinhauer, D., Ševčík, M. Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz.
Lehečka, Boris. Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. 2012. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz.